Kort om arbeidsgiver
Lindesnes kommune er en attraktiv kommune å bo og arbeide i som har kort avstand til nabokommunen Kristiansand, Sørlandets "hovedstad". Kommunen har et rikt kultur- og foreningsliv, både i Mandal by og
forskjellige tettsteder i kommunen. Her finner du flotte naturområder fra hav til hei som gir gode muligheter for et aktivt liv i alle aldre.

Vi har for tiden ledig en fastlegehjemmel ved Vigeland legesenter, lokalisert i flotte og moderne lokaler. Legesenteret ligger sentralt på Vigeland, ca 15 minutter kjørevei fra Mandal by og 1 time kjørevei fra
Kristiansand og Flekkefjord. Vigeland legesenter er et kommunalt drevet legesenter som har til sammen 5 fastleger, en LiS1 (turnuslege), hudlege en dag i uka, og stabile og dyktige helsesekretærer.

Tilsetting enten som fastlønnet i kommunen eller som næringsdrivende lege med en gunstig 8.2-avtale, som gir stabile og forutsigbare driftsutgifter. Administrasjon av legesenteret ivaretas av avdelingsleder for legetjenester, som er kommunalt ansatt. Legesenteret er godt utstyrt, og bruker Infodoc Plenario journalsystem.
Tiltredelse/oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:
Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Den ledige hjemmelen har listetak på 800 pasienter. Det er plikt til deltagelse i legevakt som er lokalisert iMandal. Det er for tiden lav vaktbelastning. Kommunen kan pålegge inntil 7,5t kommunal bistilling pr.uke i henhold til rammeavtalen. Per dags dato er det ikke tilpliktet kommunal stilling til noen av hjemlene.

Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnustjeneste/LiS1.
  • Beherske norsk både skriftlig og muntlig.
  • Gode datakunnskaper.
  • Fastleger må være ferdig spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.
  • Ved tilsetting må det kunne legges fram en ny politiattest.
LiS1 som gjennomfører praksis i kommunehelsetjeneste oppfordres til å søke, og vil kunne vurderes til stillingen/hjemmelen forutsatt godkjent LiS1-tjeneste.

Personlige egenskaper:
  • Interesse for allmennmedisin
  • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
  • Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges.
Vi jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste i Lindesnes kommune, og ønsker å være en kommune det er godt å være fastlege i. Krisen i fastlegeordningen har gjort at vi må tenke nytt. Vi tilbyr
fastlønnsavtaler, og har gunstig 8.2 avtale ved enkelte legesentre. Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger i spesialisering, og kommunen er godkjent utdanningsbedrift i
allmennmedisin og samfunnsmedisin.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Vigeland legesenter i sydspissen av Norge
Kontaktpersoner
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: +47 488 91 854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Navn: Siv Løge-Høiberget
Tittel: Ass. kommuneoverlege
Telefon: 916 15 010
E-post: siv.loge-hoiberget@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Vigeland legesenter
Rådhusveien 12
4520 LINDESNES