Kort om arbeidsgiver
Interessert i allmennmedisin? Vi har for tiden ledig to fastlegehjemler ved Halse legesenter, lokalisert i flotte og moderne lokaler sentralt i Mandal. Halse legesenter er et velorganisert privat drevet legesenter
organisert som AS. Senteret har til sammen 6 fastlegehjemler og stabile og dyktige helsesekretærer. Nye kolleger kan tre inn på lik linje med etablerte kolleger, eller inngå avtale om fast ansettelse i Lindesnes
kommune med utdanningsløp mot spesialisering i allmennmedisin.

Legesenteret er godt utstyrt og bruker CGM Allmenn som journalsystem. Halse legesenter er en privat fastlegevirksomhet organisert som AS, og nye kollegaer kan tre inn på lik linje med etablerte kollegaer. Det åpnes også opp for mulighet til ansettelse med fast lønn i Lindesnes kommune og utdanningsløp mot spesialisering i allmennmedisin (ALIS).
Tiltredelse/oppstart etter i juli, eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver:
Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.
Det er ledig fastlegehjemmel med listetak på 1000 pasienter. fra 1.7.22
Plikt til deltagelse i legevakt, som er lokalisert i samme bygg som legesenteret. Det er for tiden lav vaktbelastning. Kommunen kan pålegge inntil 7,5 timer kommunalt arbeid pr uke i henhold til rammeavtalen. Per dags dato er det ikke tilpliktet kommunal stilling til noen av hjemlene.

Kvalifikasjoner:
  • Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnustjeneste/LiS1
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Gode datakunnskaper
  • Fastleger må være ferdig spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.
Ved tilsetting må det kunne legges frem ny politiattest.
LiS1 som for tiden gjennomfører praksis i kommunehelsetjenesten oppfordres til å søke, og vil kunne vurderes for tilsetting forutsatt godkjent LiS1-tjeneste. 

Personlige egenskaper:
  • Interesse for allmennmedisin
  • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
  • Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vektlegges.
Vi jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste i Lindesnes kommune, og ønsker å være en kommune det er godt å være fastlege i. Krisen i fastlegeordningen har gjort at vi må tenke nytt. Vi tilbyr fastlønnsavtaler, og har gunstig 8.2 avtale ved enkelte legesentre. Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger i spesialisering, og kommunen er godkjent utdanningsbedrift i allmennmedisin og samfunnsmedisin. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Halse legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: +47 488 91 854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Navn: Siv Løge-Høiberget
Tittel: Assisterende kommuneoverlege
Telefon: 916 15 010
E-post: siv.loge-hoiberget@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Halse legesenter, sentralt i Mandal
Halseveien 5
4517 MANDAL