Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig vikariat, frå 01/09-2022 for lege i spesialisering (LIS 2)  innan fødselshjelp og kvinnesjukdom ved kirurgisk klinikk, seksjon for gynekologi i eit 6 måneders vikariat. Stillinga inngår i 8-delt tilstadevaktteneste. Mogleg forlenging. Anna vikariat kan bli ledig, skriv i søknaden om dette er av interesse.

Den som blir tilsett vil få individuell utdanningsplan.

Seksjonen har 8 overlegestillingar og 8 LIS-stillingar. Avdelinga har 1500 fødslar årleg med fødande frå Haugesundsregionen, samt risikofødslar frå Stord og Odda. Avdelinga har høg kvalitet i både gynekologi og fødselshjelp. Fertilitetseininga ved Helse Fonna er mellom dei fremste i landet.

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid i fagområdet fødselshjelp og kvinnesjukdommar.
 • Inneber arbeid med både gynekologi og obstetrikk.

Kvalifikasjonar

 • Relevant sjukehuserfaring vil bli vektlagd.
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Krav om gode kommunikasjonsevner på norsk, både munnleg og skriftleg.

Personlege eigenskapar

 • Pasientorientert.
 • Sjølvstendig.
 • Nøyaktig.
 • Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Triveleg arbeidsmiljø.
 • Høgt fagleg nivå.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift).
 • Fagleg og personleg utvikling.

 

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Klaus Oddenes
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 52732000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Gynekologisk seksjon Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund