Kort om arbeidsgiver
Lindesnes kommune er en attraktiv kommune å bo og arbeide i, med kort avstand til storbyen Kristiansand. Kommunen  har et rikt kultur- og foreningsliv, både i Mandal by og forskjellige tettsteder i kommunen. Her finner du flotte naturområder fra hav til hei som gir gode muligheter for et aktivt liv i alle aldre. 
Vi har en ledig fastlegehjemmel ved Øvrebyen legesenter, som er et velorganisert legesenter lokalisert i greie og moderne lokaler i tilknytning til byens handlesenter. Legesenteret har til sammen 3 fastleger, en LIS1 lege og stabile og dyktige helsesekretærer. Senteret er godt utstyrt og bruker CGM Allmenn journalsystem. Øvrebyen legesenter er et privat drevet legesenter organisert som DA. Ny kollega kan tre inn på lik linje med etablerte kollegaer med næringsdrift, eller det er mulighet for fast ansettelse i Lindesnes kommune og utdanningsløp mot spesialisering i allmennmedisin (ALIS).

Arbeidsoppgaver
Fastlegepraksis etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Hjemmelen har pr. dags dato en listelengde på 1200 pasienter. Med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen. Pr dags dato er det ikke tilpliktet kommunal stilling til hjemmelen. 

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnus i henhold til avtaleverket.
Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin
Beherske norsk både skriftlig og muntlig
Gode datakunnskaper.
Ved tilsetting må det kunne legges frem ny politiattest

Personlige egenskaper:
Interesse for allmennmedisin
Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
Kompetanse, erfaring, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges. 

Vi jobber aktivt med å forme fremtidens legetjeneste i Lindesnes kommune, og ønsker å være en kommune det er godt å være fastlege i. Krisen i fastlegeordningen har gjort at vi må tenke nytt. Vi tilbyr fastlønnsavtaler, og har gunstig 8.2 avtale ved enkelte legesentre. Vi er opptatt av å legge til rette for gode spesialiseringsløp for allmennleger i spesialisering, og kommunen er godkjent utdanningsbedrift i allmennmedisin og samfunnsmedisin. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Øvrebyen legesenter, sentralt i Mandal by
Kontaktpersoner
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: 488 91854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Navn: Siv Løge-Høiberget
Tittel: Ass. kommuneoverlege
Telefon: 916 15 010
E-post: siv.loge-hoiberget@lindesnes.kommune.no
Arbeidssted
Øvrebyen legesenter, sentralt i Mandal by
Skarvøyveien 55
4517 MANDAL