Bydel Nordre Aker oppretter ny null-hjemmel ved Berg legekontor. Listelengde 1000–1250 pasienter, etter nærmere avtale med bydelen.

Berg legekontor er et veldrevet legesenter på Tåsen i Oslo med kort vei til offentlig kommunikasjon. Kontoret har p.t. to fastleger samt to helsesekretærer i 80 % stilling hver. Den nye hjemmelen innebærer en konvertering til 3-legesenrter. Legekontoret er samlokalisert med kommunale tjenester (hjemmetjeneste, omsorgsboliger og brukertilbud innen psykisk helse) i Vinkelveien 7.

Vi har lyse og relativt nyoppussede lokaler; velutstyrt lab med EKG, 24-timers blodtrykk, spirometri og kryoterapi. Utstyr og materiell for sårbehandling. Eget gyn-rom. Journalsystem: Infodoc plenario

Legene er selvstendig næringsdrivende med fire kurative dager per uke. Legekontoret er organisert som et DA. Det er en forutsetning at null-listen etableres ved Berg legekontor.
 
Ønskelig med oppstart omgående eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege for 1000 – 1250 listeinnbyggere
 • Fastlegen kan tilpliktes offentlige allmennlegeoppgaver med inntil 7,5 timer per uke
 • Pliktig deltakelse i Oslo kommunes legevakttjeneste
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1-tjeneste
 • Spesialitet i eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmennmedisin og drift av fastlegepraksis
 • Personlig egnethet vektlegges
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, faglig engasjement og ansvarsbevissthet som arbeidsgiver
 • Evne til å jobbe selvstendig og bidra aktivt til å utvikle et kollegialt fellesskap
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale i hht. gjeldende lov og avtaler
 • Godt arbeidsmiljø med fleksible, sosiale og imøtekommende kolleger
Inngåelse av fastlegeavtale skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk. Krav om politiattest. Bydelen gjør oppmerksom på at søker oppføres på offentlig søkerliste. Kun elektroniske søknader aksepteres.
 
Ny fastlege inngår avtale om de økonomiske betingelsene for partnerskap og etablering i Berg legekontor DA med de nåværende hjemmelshaverne ved legekontoret.

Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om Bydel Nordre Aker 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Tom Berner Sundar
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 45484047
E-post: tom.sundar@bna.oslo.kommune.no
Navn: Kristin Brevik Formo
Tittel: Fastlege
Telefon: 97306531
Navn: Irfan Hadri
Tittel: Fastlege
Telefon: 98016858
Hjemmeside
Arbeidssted
Berg legekontor
Vinkelveien 7
0870 OSLO