Bydel Nordre Aker har ledig fastlegeavtale ved Ullevål Hageby legesenter, Niels Henrik Abels vei 2c, 0851 Oslo. Ullevål Hageby legesenter er sentralt lokalisert og har for tiden tre fastleger.
 
På sikt er det aktuelt å utvide virksomheten med en fjerde lege. Den ledige avtalen er knyttet til en liste med tak på 1450 innbyggere, men bydelen er åpen for å endre listelengden så lenge det skjer samsvar med legenes internavtale. Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Det er egne rom for småkirurgi, EKG og prøvetakning. Legesenteret benytter System X journalsystem. Det er planlagt overgang til Pridok journalsystem fra 1.7.22. Legene er selvstendig næringsdrivende i kontorfellesskap. 

Arbeidsoppgaver
 • Sørge for fastlegetjenester til listeinnbyggere i henhold til fastlegeforskrift og avtaleverk 
 • Pliktig deltakelse i legevakttjenesten for Oslo kommune  
 • Samarbeid med bydelens offentlige helsetjenester
 • Fastlegen kan pålegges offentlige allmennlegeoppgaver med inntil 7,5 timer per uke
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og helst påbegynt eller gjennomført spesialisering i allmennmedisin
 • Gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin vil bli vektlagt
 • Erfaring fra drift av fastlegepraksis er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å bidra til et kollegialt fellesskap
Vi tilbyr
 • Individuell fastlegeavtale i hht. gjeldende avtaleverk og fastlegeforskriften.
 • Trivelige lokaler i en veletablert del av Oslo  
 • Godt samarbeid med bydelen
 
Vi gjør oppmerksom på at en søker kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om vedkommende har bedt om anonymitet. Politiattest må fremlegges. Ny fastlege avtaler økonomiske vilkår for overdragelse med fratredende lege og inngår intern samarbeidsavtale med gjenværende leger i hht. rammeavtalens bestemmelser.
 
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.

Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om Bydel Nordre Aker 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktperson
Navn: Tom Berner Sundar
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 45484047
E-post: tom.sundar@bna.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ullevål Hageby legesenter
Niels Henrik Abels vei 2c
0851 OSLO