Vi søker faglig engasjert psykiater/overlege

Vi har ledig fast 100 % stilling for overlege - spesialist i psykiatri på Allmenpoliklinisk seksjon A, Jerikoveien 28 i Oslo.  Vi jobber med utredning og behandling av mennesker med et stort spenn av psykiske lidelser og har et godt fagmiljø. Vi kan tilby spennende oppgaver, hyggelig arbeidsmiljø, faglige utfordringer- og utviklingsmuligheter.  

Poliklinikken har en høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. Seksjonen har to overlegestillinger og en stilling for LIS, i tillegg til psykologer, psykologspesialister, psykiatrisk sykepleier og egen sosionom som bistår med sosialfaglig arbeid. Jobbspesialist fra NAV er også tilknyttet seksjonen (IPS). Klinikken har spisskompetanse på psykodynamisk psykoterapi, behandling av traumelidelser og behandling av pasienter med minoritetsbakgrunn. I tillegg til individualbehandling, har vi gruppetilbud til kvinner med traumelidelse og kurs i bekymringsmestring. I pasientpopulasjonen er det stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn. DPS Groruddalen er godkjent fordypningstjeneste for LIS i tverrkulturell psykiatri. 

DPS Groruddalen utfører spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 8 polikliniske seksjoner lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), og døgnseksjon lokalisert på Skytta i Nittedal. DPSet har fire allmenpolikliniske seksjoner, seksjon for gruppeterapi, Tire (tidlig intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser), akutteam og seksjon Helse og arbeid. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Alle søkere må søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser
 • Medisinskfaglige vurderinger og psykofarmakologisk behandling
 • Psykoterapeutisk behandling av kortere og noe lengre varighet
 • Samarbeid med helsepersonell internt og eksternt
 • Veiledning av LIS
 • Deltakelse i poliklinikkens møter
 • Være faglig ressursperson for seksjonen og for seksjonsleder
 • Deltagelse i inntaksteam
 • Veiledning til fastleger
 • Deltagelse i bakvaktordning ved lokalt akutteam

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialiseringen vil også kunne komme med i betraktning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten inkludert allmenpoliklinikk
 • Må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig
 • Norsk autorisasjon som lege

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Høy arbeidskapasitet
 • God samarbeidsevne
 • Fleksibilitet
 • Orden og struktur

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Arbeidsmiljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Mulighet for faglig utvikling og tilrettelegging for spesialistpermisjon 
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Faste legemøter for leger ved DPS'et
 • Beliggenhet i Oslo, enkel adkomst med offentlig transport eller bil
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Aanderaa Opsahl
Tittel: Seksjonsleder/Psykologspesialist
Telefon: 97150507
E-post: IOPS@Ahus.no
Navn: Ajmal Hussain
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 45030610
E-post: AJMHUS@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern Allmennpsykiatrisk poliklinikk A - DPS Groruddalen
Jerikoveien 28A
1067 Oslo