Kort om arbeidsgiver

Psykisk helsevern og rus, divisjon har utdanningsstillinger til spesialitet i voksenpsykiatri i avdelingene Akuttpsykiatri, 5 DPS-er, Alderspsykiatri og Spesialpsykiatri. Det er til sammen 52 utdanningsstillinger. Voksenpsykiatrien er godkjent for 5 års tellende tjeneste til spesialiteten.
De som ansettes får sitt ansettelsesforhold på divisjonsnivå, men vil ha sine arbeidssteder på ulike seksjoner. Voksenpsykiatri har en rulleringsordning, der man to ganger pr. år søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene, slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. Ved tilsetting i tidsavgrensede vikariater er det mulighet for forlengelse. Legitimasjon må fremvises på et eventuelt intervju.

Det er ledig 5 vikariater og 4 faste stillinger som lege i spesialisering.

Ved tilsetting av interne søkere i de faste stillingene, vil det bli ledig ytterligere vikariat.

Stillingene er ledig fra 01.09.2022

Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Følger ordinært utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk. Vakt ifølge tjenesteplan på hvert arbeidssted (avdeling)
 • Som ferdig legespesialist vil arbeidsgiver disponere din arbeidstid etter divisjonens behov

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste
 • Allmennmedisinere (ALIS) med behov for sykehusåret i spesialisthelsetjenesten kan også søke  
 • Søker må ha førerkort 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Bidra til et koordinert helsetilbud
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Mulighet for å opparbeide erfaring og kompetanse i psykiatri
 • Stort pasientvolum
 • Veiledning og supervisjon
 • Internundervisning
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Gode velferdstilbud

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Randi M. Teig
Tittel: Førstekonsulent
Telefon: 67968921
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Psykisk helsevern og rus, divisjon - Voksenpsykiatri
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen