Kort om arbeidsgiver

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) i Klinikk psykisk helse- og avhengighet. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Seksjonen består av tre enheter; Akutt døgnbehandlingsenhet, Front Ungdom hjemmesykehus og Intermediær Døgnbehandlingsenhet. I tillegg er det etablert et dagtilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. 

Ved Intermediær døgnbehandlingsenhet er det fra 1.10.2022 ledig 100 % overlege stilling. Enheten er en 7-døgns sengepost med 6 sengeplasser, og det er elektive innleggelser. Enheten har fokus på kognitiv adferdsterapi. Vårt behandlingstilbud består av miljøterapi, individualterapi, foreldrearbeid, ungdom- og foreldregrupper og aktivitetsgruppe for ungdom. Enheten er tverrfaglig bemannet med overleger, psykologer, miljøterapeuter / sykepleiere og leger i spesialisering. Kan være aktuelt å inngå i avdelingens vaktordning.

BUPA har en stabil overlegegruppe og om ønskelig har du mulighet til å delta i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid.

Dersom du synes stillingen virker spennende, håper vi du vil søke på stillingen snarest!

 

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig behandlingsansvar, pasientansvar, journalansvar i henhold til helsepersonelloven, herunder faglig ansvarlig for vedtak etter psykisk helsevernlov.
 • Gjennomføre risikovurderinger
 • Utøvelse i eget fag i samsvar med seksjonens faglige retningslinjer og målsetting.
 • Veiledning, oppfølgning, vurdering og anbefaling til godkjenning av leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Bred diagnostisk og klinisk erfaring innen psykisk helsevern, med særlig vekt på ungdom
 • Erfaring med gjennomføring av TPH
 • Fordel med kompetanse på spiseforstyrrelser 

Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen og kan takle krevende situasjoner
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid med kompetente kolleger
 • Evne til omstilling og nytenkning i henhold til overordnete føringer og til det beste for ungdomspopulasjonen

Vi tilbyr

 • Faglig og sosialt godt arbeidsmiljø
 • Stabil overlegegruppe i avdelingen
 • Mulighet for å delta i avdelingen og seksjonens fagutvikling og forskning 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Tilleggsutdanning

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Mette Sagsveen
Tittel: Overlege
Telefon: 97515989
Navn: Eli Engelsen Fjæra
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95 92 49 33
Navn: Kornelia Stensdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 92 88 68 87
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Sognsvannsveien 55
0372 Oslo