Kort om arbeidsgiver
Tranby Legesenter er et legefellesskap med fem etablerte hjemler. Senteret er lokalisert i landlige omgivelser med kort avstand til bussholdeplass, boligområder og kjøpesenter.  Lokalene er lyse og luftige og nyoppusset i 2017. Det er seks moderne legekontorer og et eget gynrom. Senteret har et allsidig laboratorium med spirometri og rikelig analyseapparater for lokale prøver samt forsendelse primært til Drammen sykehus med elektronisk oppkobling via DIPS interactor. Det er et eget skifterom med EKG, utstyr til sårskift og småkirurgi samt akuttbehandling. Det er utarbeidet gode faglige og driftsmessige rutiner, og det er et godt arbeidsmiljø med stabile og dyktige medarbeidere. Samlokalisert i lokalene er også et fysioterapisenter, tannlege og naprapat.  

Mer info på hjemmesiden https://tranbylegesenter.no/  

Listekapasiteten i Lier totalt er for øyeblikket for lav og det er forventet rask tilstrømming til ny nullhjemmel. De etablerte legene ved senteret har tilnærmet fulle lister. Nullhjemmel skal startes med listetak på 500 pasienter og vil ved oppstart kunne overta 300 pasienter fra de øvrige listene. Etter hvert kan listetaket økes, og det kan også bli aktuelt med ytterligere overføring fra de andre listene. 

Det forventes at ny lege inngår i en intern driftsavtale med eksisterende leger, samt et vederlag for inntreden i etablert praksis. Kommunen er ikke delaktig i internavtalen med kontoret. Fastlegen er selvstendig næringsdrivende.
Oppstart er ønsket 13.06.2022
Det anbefales å lese legeforeningens dreiebok https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/kjop-og-salg-av-praksis/dreiebok-for-overdragelse-av-allmennlegepraksis/


Arbeidsoppgaver
 • Lier kommune inngår fastlegeavtale med legen.
 • Fastlege plikter å delta i interkommunal legevakt, og kan pålegges 7,5 timer kommunal deltidsstilling (p.t. er det ingen slik kommunal tjeneste, men tiltredene lege kan ønske seg tjeneste).
 • Fastlegen forventes å levere legetjenester til sine listeinnbyggere og samarbeide med andre instanser i henhold til fastelgeforskriften og annet gjeldene lovverk (statsavtalen, ASA4310, SFS2305, helsepersonelloven osv.) 
Kvalifikasjoner
 • Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning og inneha norsk autorisasjon med full refusjonsrett
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjeldende fom. 01.03.2017.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra allmennmedisin og god kjennskap til norsk helsevesen vil bli vektlagt
 • Annen relevant spesialitet vil telle positivt
 • Flerspråklighet teller positivt
 • Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av kontrakt
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin og forebyggende arbeid inkludert egeninnsats
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også gode samarbeidsevener
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Samarbeidende legers preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr

Lier kommune har godt samarbeid med sine fastleger, og det er et godt samarbeidsklima mellom kollegene både internt på legesenteret og i kommunen generelt. Det er for tiden 23 hjemler i kommunen fordelt på 7 legekontor. Det avholdes ALU 4 ganger i året og det er godt oppmøte. Lier er registrert utdanningsvirksomhet. En av legene ved senteret er godkjent som veileder for ALIS, og flere er aktive supervisører.  Dersom kandidat er i ny spesialiseringsordning, vil vedkommende tilbys ALIS-avtale ved oppstart med økonomisk tilskudd. 

For nærmere opplysninger om legesenteret, drift og liknende ta kontakt med eksisterende hjemmelshavere Jan Robert Grøndahl (epost: jrg@jarog.no) eller Arve Saxrud (asaxrud@online.no) 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lier kommune
Kontaktperson
Navn: Ingrid Bjerring
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41907666
Hjemmeside
Arbeidssted
Tranby legesenter
Dølasletta 7
3408 TRANBY
Søk på stillingen