Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver, slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk, jf. rammeavtale om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i Oslo kommune, samt fastlegeforskriften 
 • Deltagelse i allmennmedisinsk legevakt 
 • Allmennmedisinsk offentlig legearbeid inntil 7,5 timer pr uke må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen.
 • Det er en forutsetning at søker innehar norsk autorisasjon.
 • Påbegynt spesialisering eller spesialist i allmennmedisin og erfaring fra allmennmedisin.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Det må fremlegges gyldig politiattest før ansettelse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Personlige egenskaper
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst. 
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha god formidlingsevne.
 • Søker må ha interesse for å drive og å utvikle legekontoret videre både selvstendig og i fellesskap.
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.
 
Informasjon

Ønsket oppstart fra 1.september 2022. 

Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om det er bedt om anonymitet. Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske overdragelsesbetingelser med de nåværende legene ved kontoret. Søkere oppfordres til å sette seg godt inn i legeforeningens "dreiebok for overtakelse av allmennlegepraksis" som beskriver salg og kjøp av allmennlegepraksis.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Kontaktperson
Navn: Guri Sandal Thu
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 47791369
E-post: guri.sandal.thu@bns.oslo.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nordseter legekontor
Ivar Knutsons vei 58
1161 OSLO