Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helsevern, Avdeling for DPS Sunnmøre, har ledig fast stilling for lege i spesialisering (LIS).

Stillinga er ein del av klinikkens LIS-stillingar som går i utdanningsrotasjon med tanke på utdanning til
overlege/psykiater. LIS-stillingane er også ein del av forvakt-systemet i avdeling for sjukehuspsykiatri.

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon, må leggast
ved søknad på stilling som lege i spesialisering.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av menneske med psykiske lidingar
 • Vaktarbeid
 • Samarbeid med andre faggrupper om pasientbehandling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning
 • God meistring av norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Samarbeidsevner og interesse for tverrfagleg samarbeid
 • Evne til å sette pasientens behov i fokus
 • Interesse for psykiatri og psykiske lidingar
 • Du har lyst til å bidra til å vidareutvikle psykisk helsevern på Sunnmøre

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Rekrutteringstillegg
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Eirik Molvær
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 70 16 73 00
E-post: Eirik.Molver@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for distriktspsykiatriske senter DPS Sunnmøre, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund
Søk på stillingen