Kort om arbeidsgiver
Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering er en enhet i Regional kompetanseseksjon tilknyttet Rehabiliteringsavdelingen. For å styrke vårt tverrfaglige team søker vi overlege i inntil 30 % fast stilling.

Etter oppdrag fra Helse Nord RHF rettighetsvurderer enheten alle henvisninger til spesialisert, somatisk rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner for pasienter bosatt i Helse Nord. Enhetsleder har personalansvar, ansvar for daglige drift og rapporterer til seksjonsleder. Enheten har per i dag 1,4  stilling for overlege, 3 stillinger for rådgiver og 2,6 stilling for helsesekretær. Legetjenesten er i dag fordelt på ulike legespesialiteter i deltidsstillinger. På grunn av stor saksmengde er det behov for en lege i inntil 30%  i enheten og det lyses derfor ut  inntil 30% overlegestilling.  Stillingen er godt egnet som bistilling/kombinertstilling til annen virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Rettighetsvurdering av henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner for pasienter bosatt i Helse Nord sitt inntaksområde
 • Bidra til å utvikle enhetens rutiner slik at de holder høy faglig standard og til enhver tid er i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • Delta i tverrfaglig samarbeid med leger, rådgivere og helsesekretærer og i det nasjonale nettverket for vurderingsenheter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, eller annen spesialist med relevant erfaring fra somatisk rehabilitering
 • Spesialist i allmennmedisin med relevant rehabiliteringserfaring
 • Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, faglig erfaring og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig og systematisk etter gitte prosedyrer

Vi tilbyr

 • Samarbeid med et engasjert tverrfaglig team
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontorløsning, men noe fysisk tilstedeværelse må beregnes
 • Dekning av reiseutgifter hvis aktuelt
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaler
 • Prøvetid 6 mnd

Utdanningsretning

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering

Utdanningsnivå

 • Lege
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Kirsti Rasmussen
Tittel: Enhetsleder Regional vurderingsenhet
Telefon: 91745655
E-post: Kirsti.Rasmussen@unn.no
Navn: Merethe Hennie Karlsen
Tittel: Seksjonsleder, Regional kompetanseseksjon
E-post: Merethe.Hennie.Karlsen@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Regional vurderingsenhet, rehabilitering (RVE), Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø