Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Vi er organisert i 5 døgnenheter med til sammen 73 sengeplasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team og en aktiv forskning enhet.

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. Sentralt for spesialiteten er kunnskap om rusens funksjon, ulike rusmidler fysiologiske, psykologiske og sosiale virkning.

Vi har ledig 100% fast stilling for LIS 3 i rus- og avhengighetsmedisin.

ARA er godkjent som utdanningsinstitusjon for LIS i rus- og avhengighetsmedisin, og vi tilbyr et sømløst spesialiseringsløp for leger i denne spesialiseringen. Tjenesten inneholder avgiftning, døgnbehandling, poliklinikk inkl. LAR behandling og evt. ARA FACT, psykiatri hvorav 6 måneder gjennomføres på akutt enhet og valgfri relevant tjeneste.

ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet. Rusmedisin er et fag i utvikling, og vi jobber ofte i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/allmennmedisin.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling av voksne og unge med avhengighetslidelse i tråd med nasjonale føringer i poliklinikk og døgnbehandling.
 • Selvstendig arbeid under veiledning i et tverrfaglig team.
 • Aktiv deltakelse i egen utdanning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS 1.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en person som har interesse for utredning, behandling og forskning i rusfeltet. Og som har relasjonelle ferdigheter som bidrar til samarbeid, faglig utvikling og trivsel. 

Vi tilbyr

 • Ukentlig legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Foruten spesialister i rus har vi leger med bakgrunn fra indremedisin, allmennmedisin og psykiatri. Flere av legene har dobbeltspesialiteter.
 • ARA har egen forsknings enhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst. Samt individuelt tillegg på 70 000 kr pr. år.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ann Kristin Gram
Tittel: Konstituert overlege i rus- og avhengighetsmedisin
E-post: ankgra@sshf.no
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Frode Nordhelle
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 992 68 810
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 976 83 551
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Kristiansand
Kongsgård alle 71
4632 Kristiansand