Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter engasjert lege med kompetanse og interesse for allmenn medisin og geriatri.


Arbeidsoppgaver 
*Du skal være lege for beboere i sykehjem og lignende boform. 
* Du skal bidra til fag og tjenesteutvikling i sykehjem og lignende           boformer. 
* Du skal være koordinator for sykehjemsleger.
* Du Inngår i kommuneoverlegens samfunnsmedisinske stab.

Stillingen er organiseres i institusjonstjenesten, ved Inger Gåsbakk Grønvold Kontorsted: Heradsbygda omsorgssenter 


Kvalifikasjoner
 * Du har allmenn medisinsk utdanning.
 * Du har kompetanse og interesse for geriat

Vi tilbyr deg :
* at det legges til rette for spesialisering i samfunnsmedisin
*  lønn etter gjeldende avtaler og gunstig pensjonsordning i KLP

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.
Det kreves dokumentert bestått norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll. Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de som ber om det (Offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. Elektronisk søknad skal benytte
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Inger Gåsbakk Grønvold
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 97507914
E-post: inger.gronvold@ringerike.kommune.no
Navn: Christine Myhre Bråthen
Tittel: Kommunalsjef Helse og omsorg
Telefon: 95161650
E-post: christine.myhre.brathen@ringerike.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Sykehjemslege
Arbeidssted
Heradsbygda omsorgssenter
Heradsbygdveien 20
3518 HØNEFOSS