Kort om arbeidsgiver
Seksjon for arbeidsmiljøfag søker en engasjert og motivert lege med spesialisering i arbeidsmedisin
Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge? Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Nå trenger vi å styrke laget.

Seksjon for arbeidsmiljøfag er en av fire seksjoner i Avdeling arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet. Seksjonen har fagansvar og kompetanse innenfor arbeidsmiljøfag og arbeidsmedisin, og jobber med et bredt spekter av problemsstillinger og produkter knyttet til disse.

Denne stillingen tilhører kompetansemiljøet innenfor arbeidsmedisin, men vil ha et bredt nedslagsfelt i organisasjonen. Vi søker derfor etter en kandidat med solid faglig forankring, som har evne til å løse sammensatte problemstillinger i tverrfaglig arbeid. Samarbeid og fagutvikling preger arbeidshverdagen. 

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Arbeidsoppgaver
 • bidra med arbeidsmedisinsk kompetanse og arbeidslivskunnskap i etatens risikovurderinger og analyser av nåværende og fremtidige arbeidsmiljøforhold
 • gjøre arbeidsmedisinske vurderinger av behov for oppfølging av leges melding om arbeidsrelatert sykdom
 • bidra med sakkyndige uttalelser i etatens klagesaksbehandling
 • saksbehandle faglige problemstillinger og bidra til utvikling av kunnskap, regelverk, veiledning og samarbeid med andre myndigheter  
 • bidra til faglige avklaringer og gi arbeidsmedisinsk støtte til andre medarbeidere i etaten
 • bidra i etatens samarbeid med andre nasjonale og internasjonale myndigheter og faglige grupper
 • utarbeidelse av informasjonsmateriell, faglige utredninger og svar på høringer
 • interne og eksterne formidlings- og forelesningsoppdrag
 • samarbeide med relevante forsknings-, kunnskaps- og utdanningsmiljøer
Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner
 • lege med spesialisering i arbeidsmedisin eller med kompetanse nær opp til spesialitetskravene
 • erfaring fra annet forebyggende helsearbeid innenfor arbeidshelse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
 • alminnelig gode IKT kunnskaper
 • metodekunnskap
 • har noe erfaring fra informasjons-, påvirknings- og prosjektarbeid

Vi søker deg som 
 • er faglig nysgjerrig og kreativ
 • argumenterer godt for det du mener, men går videre med det vi bestemmer oss for
 • jobber godt sammen med andre, men vet at dette krever selvstendig for- og etterarbeid
 • har et bevisst forhold til dine sterke og mindre sterke egenskaper i arbeidet
 • tenker at innsatsen vår skal skape endring; i arbeidslivet og i Arbeidstilsynet
 • er opptatt av å formidle resultatene av innsatsen vi legger ned
 • skaper gode samarbeidsrelasjoner, internt så vel som eksternt
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Det er mange gode grunner til å jobbe hos oss
Hos oss får du
 • stilling og lønn som overlege, kode 0356 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering  etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 850 000 til 1 000 000 
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no
 • gode ordninger og ordninger, se https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø
 
Viktig å vite før du søker
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynet tilsyn. 
Du kan be om unntak for å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter dg dersom du ikke får innvilget unntak. 
 
Arbeidssted
Trondheim, Oslo, Bergen, Moss, Skien eller Tromsø. Vennligst oppgi i søknaden hvilken av stedene du ønsker å ha kontorsted.
Om arbeidsgiveren
Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges, og vi gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Vi fører tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på arbeidstilsynet.no, telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.
 www.arbeidstilsynet.no
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Arbeidstilsynet
seksjon for arbeidsmiljøfag
Kontaktperson
Navn: Gunn Robstad Andersen
Tittel: seksjonsleder, seksjon for arbeidsmiljøfag
Telefon: 404 35 205
Arbeidssted
Trondheim, Oslo, Bergen, Skien, Moss eller Tromsø
Østensjøveien 34
0667 OSLO