Vi har ledig utdanningsstilling ved Avdeling for hjerneslag som LIS 3 geriatri. Stillingen er et samarbeid mellom Avdeling for geriatri og Avdeling for hjerneslag hvor stillingen har tilhørighet ved Avdeling for hjerneslag.


Avdeling for hjerneslag (Slagenheten) er en pioneravdeling innen slagbehandling i Norge med høy forskningsaktivitet og har utviklet en behandlingskjede for slagrammede fra akutt behandling og til pasienten er tilbakeført til et aktivt liv som oftest i eget hjem.
Avdelingen er fra 2018 utvidet og etablert som Midtnorsk Slagsenter og mottar nå alle pasienter med akutt hjerneslag i det tidligere Sør- Trøndelag, samt pasienter med hjerneslag fra hele Midt-Norge og Helgeland som har behov for høyspesialisert behandling som f. eks endovaskulær behandling. Avdelingen er en av de største slagavdelinger i Norge med 19 senger, poliklinikk og tidlig støttet utskrivningsteam.
Legegruppen i avdelingen er bredt sammensatt med generelle indremedisinere, nevrologer, kardiolog og geriater.

For den som ansettes vil det bli lagt til rette for at de fleste av læringsmålene til spesialiteten i geriatri oppfylles under tjenesten på Slagenheten. Tjenestetid på geriatrisk avdeling (og eventuelt andre indremedisinske avdelinger) for å få oppfylt læringsmålene i geriatri påberegnes. Slagmedisin er vektlagt i læringsmålene til spesialiteten i geriatri. Andelen pasienter med hjerneslag i aldersgruppen over 75 år er stor og voksende. En helhetlig tilnærming til denne pasientgruppen med sammensatte årsaker til funksjonssvikt, er avgjørende for videre behandling og oppfølging etter gjennomgått hjerneslag. Utdanning av slagleger med geriatrisk spesialkompetanse er derfor et fagområde vi ønsker å prioritere og utvikle.    

Oppstart 01.06.22 eller etter avtale

Arbeidsoppgaver

- Utredning, behandling og oppfølging av pasienter-

- Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid

- Bidra i undervisning av medisinstudenter og studenter i helsefag

- Bidra i avdelingens forskningsaktivitet

- Bidra i Klinikkens fagutviklingsarbeid gjennom arbeid med faglige prosedyrer etc.

- Deltakelse i indremedisinsk vaktordning

Kvalifikasjoner

-  Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1

-  Beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

- Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere

- Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper

- God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet

- Tar ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

- Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

- Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger

- Gode muligheter for forskning og undervisningsarbeid

- Interessant og utfordrende klinisk arbeid

- Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Ellekjær
Tittel: Avdelingssjef hjerneslag
Telefon: 72575494
E-post: Hanne.Ellekjær@stolav.no
Navn: Ingvild Saltvedt
Tittel: Avdelingssjef geriatri
Telefon: 72575545
E-post: Ingvild.saltvedt@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim