Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver

Kommuneoverlegene ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Helsepersonelloven, Psykisk helsevernloven med flere. Dette innebærer i hovedsak folkehelse, medisinskfaglig rådgivning til ulike etater og tjenester i kommunen samt bistand til smittevernoverlegen i smittevernarbeid. 
 • Oppgavene fordeles mellom legene
 • Medansvar for bekymringsmeldinger
 • Særlig ansvar for psykiatri/rus og vurdering av tvungen legeundersøkelse
Kvalifikasjoner
 • Det kreves norsk autorisasjon som lege, fortrinnsvis spesialist i samfunnsmedisin, eller nært forestående spesialisering i samfunnsmedisin. Dersom du ikke er spesialist i samfunnsmedisin, legger kommunen til rette for spesialisering og forventer at ass. kommuneoverlege fullfører spesialiseringsløpet. Andre spesialiteter kan vurderes
 • Fordel med kjennskap til kommunal forvaltning og kommunehelsetjenesten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig med god språkforståelse
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1     
Personlige egenskaper
 • Er engasjert, positiv
 • Arbeider selvstendig og tar initiativ
 • Trives med utviklingsoppgaver og innovasjon
 • Er systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Har god evne til samarbeid og kommunikasjon samt god rolleforståelse
 • Tåler å stå i krevende situasjoner
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Gode muligheter for faglig utvikling i et dynamisk og dyktig fagfellesskap
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Stillingen utlyses med stillingskode 852702 Assisterende kommuneoverlege, lønnsramme 5.1, spenn kr 800.000 - 900.000
Annet
Gyldig politiattest iht. § helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Helsetjenester, Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Tonje Vågårøy
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92212036
Arbeidssted
Sandvika
Rådmann Halmrasts vei 2
1337 SANDVIKA