Klinikk for psykisk helsevern – Allmenn, rehabilitering og sikkerhet er en klinikk ved St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim og består av;   Avd. for sikkerhetspsykiatri, Avd. for rehabilitering og spesialisert psykosebehandling, Avd. Nidaros DPS  og Nidelv DPS som er lokalisert i Trondheim og i Orkdal.

Nidelv  distriktspsykiatriske senter (DPS) Tiller er lokalisert sentralt i Trondheim.  DPS'et har tre allmennpoliklinikker, en gruppepoliklinikk, en poliklinikk for unge voksne (18-25 år), en poliklinikk for hørsel og psykisk helse og ambulante team.  Døgnenheten har 24 plasser fordelt på akutt korttidsseksjonen og allmennseksjonen. Nidelv DPS, Tiller  har også en spesialpoliklinikk for behandling av spiseforstyrrelser med områdefunksjon for St. Olavs hospital.  

Poliklinikk for unge voksne (PUV) utreder og behandler pasienter i alderen 18 – 25 år som har behov for et mer fleksibelt tilbud enn ordinær poliklinikk. PUV utreder og gir individuelt tilpasset behandling til pasienter med uklare og komplekse tilstander, nedsatt funksjonsnivå og som har sammensatte utfordringer i overgangen til voksenlivet. Vi utreder blant annet traumetilstander, nevroutviklingsforstyrrelser og personlighetsproblematikk.  I tillegg har PUV ansvar for utredning av nysyke psykosepasienter aldersuavhengig. Vi har fokus på aktivitet og mestring tidlig i pasientforløpene og samarbeider tett med blant annet NAV, kommunale tjenester og videregående skole.
Poliklinikken består av 13 ansatte og er tverrfaglig sammensatt med 3 overleger/LIS, 5 psykologspesialist/psykolog, spesial vernepleier,  to spesialsykepleiere og familieterapeut. To jobbspesialister er inkludert i poliklinikken i samarbeid med NAV og tilbyr individuell jobbstøtte etter IPS Ung-modellen. 


TILLER DPS SØKER ETTER OVERLEGE ELLER SNART FERDIG SPESIALIST TIL 100% FAST STILLING TILTREDELSE  01.06.22 eller ETTER NÆRMERE AVTALE.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser
 • Oppfølging av pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Poliklinisk og ambulant arbeidsmetode
 • Samhandling med andre poliklinikker og døgnenhet internt i Nidelv DPS
 • Samhandling med eksterne samarbeidspartnere og pårørende  

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i voksenpsykiatri eller snart ferdig spesialist.
 • Allmennleger i spesialisering og LIS eller spesialist i barne- og ungdomspsykiatri oppfordres også til å søke stillingen 
 • Det kreves at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med førerkort klasse B

  Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet vil bli vektlagt som gode samarbeidsevner, evne til å jobbe i team, fleksibilitet og selvstendighet
  • Interesse for og erfaring med utredning og behandling av psykoselidelser, personlighetsproblematikk og/eller nevroutviklingsforstyrrelser vil være en fordel
  • Erfaring med oppfølging av pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold vil være en fordel
  • Interesse for fagutvikling og forskning 

  Vi tilbyr

  • Mulighet for forskning- og fagutvikling
  • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel
  • Stillingen lønnes etter gjeldende regler, avhengig av kvalifikasjoner
  • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner
  • Velkommen som søker til utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

  Språk

  • Norsk
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  St. Olavs Hospital HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Anne-Lise Løvaas
  Tittel: avd.sjef
  Telefon: +47 72 82 90 00
  Navn: Renate Holm Gundersen
  Tittel: overlege/seksjonsleder
  Telefon: +47 72 82 90 00
  Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  NIDELV DPS, Tiller klinikk for psykisk helsevern - Allmenn, rehabilitering og sikkerhet. 
  Østre Rosten 55
  7075 Tiller