Kort om arbeidsgiver

BUPA VVHF lyser ut 6 nyopprettede faste 100% overlegestillinger i barne- og ungdomspsykiatri. Dette er en spennende mulighet for deg som har lyst til å være med å utvikle et nytt tilbud til barn og unge.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Vestre Viken og kommunene i opptaksområdet. 
FACT Ung er et 4-årig prosjekt med sikte på å gå over i ordinær drift. Oppstart er planlagt i 2022. FACT Ung er et samarbeid mellom BUPA i Vestre Viken HF og de 22 kommunene i opptaksområdet, overlegestillingene har Vestre Viken som arbeidsgiver.

Det planlegges 6 FACT Ung-team:

 • FACT Ung Drammen
  (Kommunene Drammen, Lier, Holmestrand  og Drammen BUP)
 • FACT Ung Kongsberg
  (Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Sigdal, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg BUP
 • FACT Ung Ringerike
 • (Kommunene Ringerike, Modum, Hole, Jevnaker, Krødsherad og Ringerike BUP)
 • FACT Ung Hallingdal
  (Kommunene Nesbyen, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Ål og Ringerike BUP)
 • FACT Ung Asker
  (Asker kommune og BUP Asker)
 • FACT Ung Bærum
  (Bærum kommune og BUP Bærum)

Det lyses ut 1 overlegestilling til hvert FACT- Ung team. Det vil avklares i intervju om deler av eller hele stillingsbrøken skal være i FACT-ung teamet.
FACT-Ung teamene skal ha 6,5 - 10 medlemmer, de fleste opp mot 10. Kompetansen i teamet skal være tverrfaglig sammensatt av lege- og psykologspesialist, erfaringsspesialist, helse- og sosialfaglig personell. Til sammen skal disse ha kompetanse på områdene familie, arbeid og utdanning, barnevern, pedagogikk, rus og rehabilitering.

F i FACT står for fleksibilitet. Teamet skal praktisere fleksibilitet overfor ungdommene, og det vil også være fleksibilitet og variasjon i arbeidet for de ansatte. Som overlege i teamet vil du ha mulighet for å påvirke både egen og teamets måte å jobbe på innenfor FACT-modellen. Vi ønsker deg som ser verdien av at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten jobber «skulder ved skulder», og således kan få frem det beste i et samlet tilbud til ungdommen og deres pårørende. 
FACT Ung-teamene skal gi behandling og praktisk oppfølging på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket. Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 år, med psykisk lidelse og alvorlig funksjonssvikt og sammensatte vansker, med behov for langvarig og koordinert innsats fra flere tjenester og nivå.  Teamene vil kunne følge sine brukere frem til 25 år ved behov.    


For at brukerne skal få helhetlige og integrerte tjenester skal FACT-teamene gi de fleste tjenestene fra teamet, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Alternativt må teamet ha et overordnet ansvar for og koordinere tjenester som gis fra andre instanser. 

           

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid som diagnostisering og behandling av unge med psykiske lidelser. Overlegen vil i mindre grad ambulere enn øvrige teammedlemmer
 • Sikre de unges medvirkning i sin egen utvikling og behandling
 • Samarbeide med øvrige tjenesteinstanser, pårørende og andre i den unges nettverk
 • Bidra i opplæring og veiledning av øvrige teammedlemmer
 • Bidra i utvikling, implementering og evaluering av teamets FACT arbeid
 • Tett samarbeid med andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Det er fortiden valgfritt for overlege om man ønsker å delta i avdelingens vaktordning, avtales nærmere ved tilsettelse
 • Veiledning og undervisning av LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjenning som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men LIS i barne- og ungdomspsykiatri med kort tid igjen til spesialistgodkjenning, må gjerne søke
 • Voksenpsykiatere med erfaring fra ungdomspsykiatri og sammensatte utviklingsforstyrrelser kan også gjerne søke
 • Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig
 • Inneha førerkort 

Personlige egenskaper

 • God evne til å kommunisere og bygge gode relasjoner med ungdom og deres familier og de du samarbeider med
 • Trives med å jobbe i utviklingsarbeid
 • Høy arbeidskapasitet, ansvarsbevisst og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig og tverretatlig team
 • Allsidighet, kreativitet og fleksibilitet
 • Orientert mot å finne løsninger
 • Evne til å skape trivsel, inspirere og bidra til et støttende arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Deltakelse i utvikling av et nytt tjenestetilbud sammen med motiverte samarbeidspartnere
 • Opplæring i FACT metodikk og faglig støtte fra nasjonale kompetansemiljøer 
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Gode digitale løsninger for å være fleksibel mht. tilgjengelighet og kommunikasjon
 • Et tverrfaglig og godt fag- og arbeidsmiljø med muligheter for den enkeltes personlige og faglige utvikling
 • En avdeling med et stor legemiljø, og et eget nettverk for FACT-overleger
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen 
 • Konkurransedyktige betingelser

 
Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a.


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25.
Det bes om at det opplyses i søknaden om hvilket FACT- Ung team man er interessert i.
 
Det er ikke ønskelig med henvendelser fra rekrutteringsfirmaer

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Torun M. Valø Balchen
Tittel: Seksjonsleder, Drammen BUP
Telefon: 90660985
E-post: Torun.Valo.Balchen@vestreviken.no
Navn: Hilde Widing
Tittel: Seksjonsleder, Bærum BUP
Telefon: 92699012
E-post: Hilde.Widing@vestreviken.no
Navn: Camilla Nikkerud Fossli
Tittel: Seksjonsleder, Kongsberg BUP
Telefon: 90603344
E-post: Camilla.Fossli@vestreviken.no
Navn: Amund Bjerke
Tittel: Seksjonsleder, Ringerike BUP
Telefon: 91649258
E-post: AMUBJE@vestreviken.no
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege BUPA
Telefon: 95920802
E-post: Cathrine.Kjekstad@vestreviken.no
Navn: Mona Grindrud
Tittel: Prosjektleder FACT Ung
Telefon: 93051874
E-post: mona.grindrud@vestreviken.no
Navn: Mette Modig
Tittel: Seksjonsleder, Asker BUP
Telefon: 97410776
E-post: Mette.modig@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Vil du være med på Norges største samtidige FACT Ung satsning? 
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image