Kort om arbeidsgiver
TIil nyopprettet avdeling søker vi

AVDELINGSSJEF LEGEFAG KIRURGI - FLEKKEFJORD SYKEHUS

Ønsker du å bidra til utvikling av kirurgiske, ortopediske, gynekologiske og anestesifag i en lokal, regional og global sammenheng? Vil du være med å utforme hvordan spesialisthelsetjenester skal leveres i et nettverk mellom små og store sykehus? Er du en dyktig leder som vil arbeide aktivt for å skape en felles kultur for helhet slik at moderniseringsprosesser og fagutviklingen lykkes? Da er det deg vi ser etter!


Avdelingen har ansvar for alle legetjenester innen de kirurgiske fagene ved SSF; ortopedi, gynekologi / obstetrikk, anestesi og generell kirurgi. Øvrig kirurgisk virksomhet er organisert til avdeling for kirurgiske fag. Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med fødeavdeling og traumefunksjon og en del av Sørlandet sykehus (SSHF). I tråd med nasjonale strategiske føringer og SSHFs utviklingsstrategi, søker vi å utvikle og utvide det faglige nettverket med formål å ha et faglig felleskap som gjør oss bedre i stand til å være et akuttsykehus i et nettverk av sykehus og møte fremtidens utfordringer sammen med andre aktører.

Omorganiseringen av kirurgisk virksomhet er et spennende strategisk grep for å videreutvikle samarbeidet om legenes kompetanseutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet, både internt i klinikken og med andre sykehus og helseforetak med tjenesteutvikling, kompetanseutvikling av overleger, LIS utdanning, medisinerutdanning (Campus Sør), kvalitetsutvikling, forskning, kontinuerlig forbedringsarbeid og utvikling av globale relasjoner mot helsetjenester i andre deler av verden.

Som avdelingssjef for legefag kirurgi i et mindre akuttsykehus har du mulighet til å påvirke hvordan spesialisttjenesten i regionen skal utformes for å redusere uønsket variasjon, tilby akuttfunksjoner og helhetlige tjenester og nå ut til hele befolkningen og videreutvikle nye og bærekraftige løsninger

Stillingen gir anledning til 40% egen klinisk spesialistvirksomhet og 60% ledelse av avdelingen. Nærmeste overordnede er klinikkdirektør somatikk SSF, og avdelingssjefen er med i klinikkens ledergruppe sammen med assisterende avdelingssjef (50%) og fire seksjonsoverleger.

Ansvar og oppgaver
 • Ansvar for den kliniske legevirksomheten ved hele kirurgisk avdeling med ortopedi, generell kirurgi, anestesi, operasjon, gynekologi / obstetrikk.
 • Medisinskfaglig ansvar for hele avdelingen.
 • Budsjettansvar med ansvar for rapportering innen økonomi, kvalitet, aktivitet og HMS.
 • Personalansvar for legegruppen ved avdelingen, både faglig og administrativt, herunder organisering av kompetanseutvikling, veiledning, simulering og undervisning.
 • Utvikling og implementering av endringsprosesser og pasientsikkerhetsverktøy, deltakelse i gjennomføring av SSHF sitt kvalitets- og utviklingsarbeid, lokale prosjekter og andre prosjekter på foretaksnivå.
 • Valg og prioritering av utstyr og investeringer, analyserepertoar og kirurgiske metoder.
  Utarbeide mål, strategi og virksomhetsplaner og bidra til å utvikle områder hvor SSF kan være et ressurssykehus, også utover Listerregionen.
 • Kontakt mellom overleger ved avdeling for kirurgiske fag og kommune- og primærhelsetjenesten.
Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med norsk autorisasjon som lege der søker innehar en spesialitet innen ett av fagområdene gynekologi, anestesi, ortopedi, gastrokirurgi eller generell kirurgi, eller spesialiteter som grenser til disse fagene. Spesialitet innen andre fagområder og annen utdanning enn autorisert lege vil også bli vurdert.        
 • Erfaring innenfor planlegging og ledelse av kirurgiske, ortopediske, gynekologiske eller anestesiologiske fag og erfaring med ledelse av legegrupper.
 • Gode kommunikasjonsevner, må beherske norsk muntlig og skriftlig.

  Søkere må vedlegge dokumentasjon på utdanning og spesialistgodkjenninger, attester på arbeidserfaring og referanser.
Vi ser etter deg som er
 • interessert i fagutvikling og undervisning, som går foran som et godt eksempel og er en pådriver for en positiv arbeidskultur og endringsarbeid i sykehuset
 • Initiativrik, god på organisering og strukturering av arbeidet
 • opptatt av strategisk og langsiktig tekning
 • god sparringspartner og støtte for fagpersoner i ledelse og prosjektledelse
 • teambygger som er god på samarbeid og relasjonelle ferdigheter.
Vi tilbyr
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver og stor innflytelse på utvikling av helsetjenester i et trivelig og aktivt miljø
 • Mulighet til å påvirke hvordan spesialisttjenesten i regionen skal utformes for å redusere uønsket variasjon, tilby akuttfunksjoner og helhetlige tjenester
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Konkurransedyktig lønn, pensjonsordning i KLP

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting, Geir Riise, tlf. 911 05 817 eller Øyvind Drangsland, tlf. 918 32 891. Klinikkdirektør SSF, Øystein Evjen Olsen kan også kontaktes, tlf. 408 34 583. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Ihht. offentlighetsloven kan du be om at søknaden unntas offentlighet. Ønsket må begrunnes. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden.

Flekkefjord ligger midt mellom Kristiansand og Stavanger, med bare 1,5 timers kjøring fra hver av byene. Det er flotte muligheter for båtturer, fiske og kajakkpadling, og et koselig og intimt bysentrum med hyggelige kaféer, restauranter og gode muligheter for shopping. Les mer om Flekkefjord på visitsorlandet.com 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Klinikk somatikk, avd. for legefag kirurgi
Kontaktpersoner
Navn: Geir Riise
Tittel: seniorrådgiver
Telefon: 911 05 817
Navn: Øyvind Drangsland
Tittel: seniorrådgiver
Telefon: 918 32 891
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Flekkefjord sykehus
Engvald Hansens vei 6
4405 FLEKKEFJORD