Kort om arbeidsgiver
Vi søker dyktige fastleger ved Blåbyen/Parkveien legekontor.
I Sortland kommune er det 15 fastlegehjemler, og 2 LIS1 fordelt på to adskilte kontorer på Rådhus II.

Vi har ledig stilling som fastlege ved;
Blåbyen legekontor, tiltredelse ca 01.07.22, og Parkveien legekontor hvor tiltredelse er snarlig.

Følgende oppgaver er tillagt stillingene:
 • betjene listelengde på inntil 900 pasienter
 • i henhold til avtaleverk vil offentlige legeoppgaver kunne bli pålagt
 • deltakelse i interkommunal legevakt lokalisert til Stokmarknes (ca. 28 km fra Sortland) samt lokal vakt fra 15.30 til 21.00 alle hverdager unntatt fredag
Vi søker etter lege som har
 • norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper
 • erfaring, spesielt fra allmennmedisin og fortrinnsvis er spesialist i allmennmedisin
 • gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt
 Leger uten refusjonsrett fra Helfo vil ikke bli vurdert.

Krav til språkkunnskaper:
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Vi tilbyr:
 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Fast lønn etter gjeldende avtaleverk eller 0 - avtale
Tilsettingsvilkår:
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sortland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Esther Holand
Telefon: 900 94 328
Navn: Sture Jacobsen
Telefon: 911 71 594
Arbeidssted
Parkveien 10
8400 SORTLAND