Kort om arbeidsgiver

Vi søkjer ein ny entusiastisk lege som vil vere med å utvikle og forme barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Fonna. Vi har no ledig ein fast LIS3 stilling med ønskje om snarleg tiltredning. Søkjaren til LIS3 stillinga skal ha gjennomført LIS1. 

BUP Haugesund gir tenester på spesialistnivå til barn og unge (0-18 år).
Opptaksområdet for poliklinikken dekkjer 10 kommunar (Karmøy, Haugesund,
Utsira, Sveio, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal). 
Vi har to poliklinikkar og ein døgneining. Døgnpostane har akuttfunksjonar og dekkjer heile opptaksområdet til Helse Fonna. BUP Haugesund
har akuttfunksjon og vaktteneste døgnet rundt med for- og bakvaktslegar.

BUP Haugesund er godkjent som utdanningsinstitusjon innan barne- og
ungdomspsykiatri og har avtale med både vaksenpsykiatri og pediatri. Det vil
seie at du kan oppnå alle læringsmåla i henhold til ny LIS
3 ordning hjå oss.

BUP Haugesund ligg i Haugesund sentrum. Ein by med over 40 000
innbyggjarar, internasjonal lufthavn, vakker natur og fleire store
kulturfestivalar. Nærregionen har rundt 180.000 innbygjarar. Norges
nest største by, Bergen, når du med bil eller offentleg transport på under 3
timar, medan Stavanger, Norges tredje største by, berre er 90
minuttar unna.
Vi er opptatt av barn og unges helseteneste. Sjå film om
prosjektet og bli litt betre kjent med oss: https://youtu.be/FKTrqoZHBxM   

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av barn og ungdom.
 • Delta i vaktordning for legar.
 • Bidra fagleg gjennom rettleiing, undervisning og teamarbeid
 • Kontakt med føresette og andre aktuelle instansar rundt barn/ungdom.

Kvalifikasjonar

 • Søkjaren til LIS 3 stillinga skal ha gjennomført LIS1. 
 • Må ha dokumentert norsk autorisasjon
 • Må har gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå BUP er ønskjeleg.

Personlege eigenskapar

 • Likar å jobbe med barn, ungdom og føresette
 • Pågangsmot, evne til samarbeid og formidling av kunnskap.
 • Arbeide strukturert og sjølvstendig.
 • Kreativ, nytenkjande og fleksibel.
 • Personlege eigenskapar blir vektlagde.

Vi tilbyr

 • Eit utfordrande og spennande arbeidsfelt i utvikling.
 • Arbeid i tverrfaglege team.
 • Regelmessig internundervisning og rettleiing ved barne- og ungdomspsykiater.
 • Heile spesialiteten kan tas ved Haugesund sjukehus.
 • Kompetanseheving og spesialiseringsløp.
 • Eit godt fagmiljø og kjekke kollegaer.
 • Sosiale aktivitetar som felleslunsj og trim på huset.
 • Lønn etter gjeldande overeinskomst.
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkjar gi til kjenne dette i søknaden.

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Marit Elisabeth Ness
Tittel: Funksjonsleder
Telefon: 527328050
Navn: Georg Walter Reinhardt
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 52732850
Navn: Lene Elisabeth Nordtveit
Tittel: Sekretær
Telefon: 52732850
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Haugesund, Helse Fonna HF
Vinjes gate 10
5522 Haugesund