Kort om arbeidsgiver
Om vervet
Det skal med virkning fra 1. april 2023 oppnevnes ny leder av den Den rettsmedisinske kommisjon. Vervet har en varighet på fire år, og arbeidsmengden er antatt å tilsvare en 50 % stilling.  

Ansvarsområde og oppgaver  
Den rettsmedisinske kommisjon skal med sin kontroll av rettsmedisinske sakkyndigerklæringer i straffesaker, bidra til å sikre at rettssikkerheten er godt ivaretatt. Kommisjonen foretar en selvstendig og uavhengig vurdering av erklæringen før straffesaken avgjøres.  

Leder av kommisjonen skal sikre at kommisjonens samfunnsoppdrag ivaretas, og at kommisjonen utfører sitt arbeid hensiktsmessig og effektivt med god kvalitet. Kommisjonsleder har det overordnede ansvaret for kommisjonens fire grupper, og bestemmer i samråd med gruppeleder saksbehandlingen i den enkelte gruppe.  

Kvalifikasjoner 
Du må ha 
  • høy faglig integritet og kompetanse 
  • ledererfaring, fortrinnsvis fra offentlig virksomhet 
Det er en fordel at du har 
  • erfaring fra rettsmedisinsk virksomhet, men annen relevant kunnskap og erfaring kan også være aktuelt 
  • nyere klinisk erfaring og /eller vitenskapelig erfaring  
Vi ser etter deg som er 
  • ønsker å bidra til utvikling av sakkyndighetsfeltet og rettsmedisinen generelt 
  • en samlende leder med gode relasjonelle egenskaper og god rolleforståelse 
  • tillitvekkende, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
  • fortrolig med elektroniske arbeidsprosesser, media og offentlig eksponering. 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  

Vilkår/ andre opplysninger  
Vervet honoreres etter fastsatt timesats. Det må påregnes at deler av arbeidet må utføres utenom ordinær arbeidstid. Se også www.sivilrett.no/drk/kommisjonsleder.  

For nærmere informasjon om vervet, ta kontakt med Statens sivilrettsforvaltning ved avdelingsdirektør Kristina Kjeverud, tlf. 22 99 13 47, eller epost til drk@sivilrett.no.  

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Intervjuer vil bli gjennomført av Innstillingsrådet for Den rettsmedisinske kommisjon. Rådet avgir en rådgivende innstilling til Justis- og beredskapsdepartementet.  

Søknad
I søknaden bes søkere redegjøre for ledererfaring, relevant faglig kompetanse og utdanning, vitenskapelig virksomhet, eventuell praktisk erfaring fra rettsmedisinske fag og som sakkyndig for retten og påtalemyndigheten. Det oppfordres til å oppgi referanser.  

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til Jobbnorge innen: 15.05.22 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Den rettsmedisinske kommisjon
Kontaktperson
Navn: Kristina Kjeverud
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 22 99 13 47
E-post: drk@sivilrett.no
Arbeidssted
Holbergs gate 1
0166 OSLO