Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 25 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, anestesi samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemmel i nevrologi/nevrofysiologi. lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019.  Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv.

Vi søker etter overlege innen kardiologi. Alle indremedisinere ved SI Tynset har kompetanse gjennom spesialiteten generell
indremedisin i kombinasjon med grenspesialitet. Vi har 5 overlegeårsverk og en LIS2. Det er LIS1 som har primærvakt med overlege som sekundærvakt. 

Tynset har egen turnus for overleger der det er 2 uker bunden tid på Tynset og 3 uker ubunden tid.

Indremedisinsk avdeling består av medisinsk overvåkning, medisinsk sengepost og medisinsk poliklinikk. Arbeidet er visittgang med postarbeid og poliklinikk, både generell og innen grenspesialiteten.

Det er tett samarbeid med andre yrkesgrupper på huset.

Er det ønske om mindre stillingsstørrelse enn 100% er det mulig. Beskriv det i søknaden.

Muligheter for andre spesialiteter innen indremedisin å søke også.


Det er ønskelig med 2 referanser.

Arbeidstidsordningen krever stor grad av selvstendighet og beslutningsevne hvor pasienten står i sentrum. 

Oppstart helst rundt 1.august .

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk
 • Sengepost, tilsynsoppgaver
 • Du vil få delta i supervisjon og undervisning av LIS1, LIS2 og medisinerstudenter fra NTNU

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i kardiologi
 • Må beherske nordisk språk
 • Gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper

 • Du er god i relasjoner og har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du er fleksibel og forutsigbar
 • Du er helhetstenkende og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Oppdatert og moderne utstyrspark
 • Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Bolig
 • Trivelig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Medlemskap i KLP, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ulf Hurtig
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4795940833
Navn: Astrid Skotte
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4799153797
Arbeidssted
Sykehuset Innlandet HF Tynset
Sjukehusveien 9
2500 Tynset