Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Generelle fastlegeoppgaver med listeansvar med for tiden 1200 pasienter. 
 • Fastlegene kan tilpliktes inntil 7,5 timer offentlig legearbeid/uke.
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt.
 • Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med legesenteret. Betingelser for inntreden i gruppepraksisen må derfor avtales med legesenteret i tråd med avtaleverket mellom legeforeningen og Oslo kommune.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til spesialiteten i allmennmedisin.
 • Meget gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Kvalifikasjoner innen administrasjon økonomi og IT kan bli vektlagt.
 • Forståelse og interesse for å arbeide med en mangfoldig befolkning.
Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Stovner
Kontaktpersoner
Navn: Nomera Shakeel
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 93408611
E-post: nomera.shakeel@bsr.oslo.kommune.no
Navn: Kjetil Skaaraas
Tittel: Fastlege-hjemmelsinnehaver
Telefon: 99724937
E-post: kjskaara@online.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Høybråten legekontor
Folkvangveien 26
1086 OSLO