Kort om arbeidsgiver
Det opprettes en ny fastlegehjemmel med næringsdrift ved Telegrafen legekontor i Kongsberg. Telegrafen legekontor holder til i Klokkerbakken Medisinske senter, som er Kongsbergs største tverrfaglige medisinske senter. Senteret har et helsefaglig fellesskap av to legekontor; Klokkerbakken med tre leger inkludert LIS1 og Telegrafen med tre leger, alle er spesialister i allmennmedisin. I tillegg er gynekolog, psykolog, manuellterapeuter og fysioterapeuter lokalisert i samme bygg. Legekontoret er veldrevet og velutstyrt, og har to svært stabile helsesekretærer. Telegrafen legekontor befinner seg ca. 10 min gange fra Kongsberg stasjon.

Hjemmelen opprettes fra 1.5.2022 eller etter avtale. I første omgang settes det et listetak på 850 pasienter, men kan endres etter ønske.

En av fastlegene har behov for vikar i 30 % i 2022, slik at ny fastlege vil være vikar samtidig som egen pasientliste opparbeides.

Tildeling av fastlegehjemmel skjer etter gjeldende avtaleverk.

Søker bes angi i søknaden hvilket oppstarttidspunkt som er aktuelt.

Vi tilbyr:
 • Det gis basistilskudd for 500 listepasienter de to første årene, det er stor sannsynlighet for minst 500 pasienter innen første året.
 • Vi tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin – ALIS.
 • Det gis tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker, praksiskompensasjon ved fravær pga. kurs og veiledningsgruppemøter.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige, erfarne og engasjerte medarbeidere
Kontor og utstyr blir tilrettelagt av legesenteret. Den nye fastlegen må bli enig om de økonomiske betingelsene med legene i gruppepraksisen.

Arbeidsoppgaver:
 • Legetjeneste til egne listeinnbyggere
 • Kollegial fraværsdekning for senterets øvrige leger
 • Pliktig deltagelse i Kongsberg interkommunale legevakt (kommunal legevakt for Rollag, Flesberg, Øvre Eiker og Kongsberg). Legevakta er lokalisert på Kongsberg sykehus
Kvalifikasjoner:
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon uten begrensninger
 • Må ha fullført alle krav til LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin, påbegynt spesialisering eller villig til å starte med ALIS-løp.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.
Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende, kollegaer og kommunens øvrige helsetjenester.
 • Interesser for fagutvikling og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å ta selvstendig ansvar og vilje til fleksibilitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kontaktperson:
I Kongsberg kommune:
Beate Smetbak, Kommuneoverlege i Kongsberg, tlf. 901 62 855
Ved Telegrafen legekontor:
Terje Sandvik, Fastlege Telegrafen, tlf. 992 18 277
Heidi Ebner, Fastlege Telegrafen, tlf. 994 36 327

Søknad:
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Beate Smetbak
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 901 62 855
Navn: Terje Sandvik
Tittel: Fastlege Telegrafen
Telefon: 992 18 277
Navn: Heidi Ebner
Tittel: Fastlege Telegrafen
Telefon: 994 36 327
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Telegrafen legekontor
Myntgata 4
3616 KONGSBERG
Søk på stillingen