Område for Helsedata og digitalisering er et av fem hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av 11 avdelinger som arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap, og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, helseundersøkelser, biobanker, IT, e-helse og digitalisering.

Vi har ledig en stilling som overlege i avdeling for Helseregisterforskning og - utvikling, 50- 70% stilling etter nærmere avtale.  Avdelingen bidrar med vitenskapelig ekspertise i driften og utviklingen av Medisinsk fødselsregister, Register over svangerskapsavbrudd, Dødsårsaksregisteret, Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og andre helseregistre i Folkehelseinstituttet. Avdelingen har i dag 17 ansatte som består av overleger, forskere, registerkoodinator og forskningskoordinator. Avdelingen har tett samarbeid med andre avdelinger og fagmiljøer utenfor og internt i instituttet.

Vi søker en engasjert medarbeider med sterk interesse for, og erfaring med håndtering av helsedata fra klinisk virksomhet. Vi ønsker en kollega som evner å arbeide planmessig og målrettet i samarbeid med andre. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i koding, kvalitetssikring og forvaltning av data i Medisinsk Fødselsregister (MFR)
 • Bidra til å utvikle gode rutinemessige analyser av data og formidling av resultater fra MFR
 • Bidra til å validere data i MFR gjennom sammenstillinger med andre registre og datakilder
 • Bidra til eksisterende forskningsaktivitet og ta initiativ til nye prosjektsøknader i Horisont Europa, Forskningsrådet eller andre deler av virkemiddelapparatet
 • Samarbeide med Helsedirektoratet vedrørende nasjonale kvalitetsindikatorer for graviditet og fødsel
 • Svare på eksterne henvendelser fra forskere, klinikere, media og myndigheter
 • Delta som representant for Folkehelseinstituttet i eksterne programmer, prosjekter, råd og utvalg

Kvalifikasjoner

 • Relevant klinisk erfaring, helst relevant medisinsk spesialitet
 • Forskningserfaring, helst påbegynt eller avlagt relevant doktorgrad
 • Erfaring fra prosjektarbeid og/eller forvaltning
 • Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet
 • Evne til å veilede, motivere og prioritere
 • Evne til kommunikasjon og samarbeid 
 • Fleksibel 

Vi tilbyr

 • Et aktivt og interessant fagmiljø
 • Mulighet for å bidra til bedre kvalitet og økt bruk av helseregistre
 • Stilling som overlege, og lønn etter avtale i henhold til Statens regulativ. Stillingsandel etter avtale (50-70%)
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Petur Juliusson
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 977 77 079
Hjemmeside
Arbeidssted
Helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen