Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som liker å arbeide med akutte problemstillinger i primærhelsetjenesten,
samtidig som du er opptatt av å se helheten i den enkelte pasientens behov?
Da ønsker vi deg som kollega på KAD Aker!

Vi søker etter ferievikarer og tilkallingsvakter i legetjenesten på KAD Aker.

Legetjenesten arbeider i turnusstillinger hvor full stilling har regulert gjennomsnittlig arbeidstid 35,5 timer/ uke. I turnus inngår arbeid på dagtid, kveld, natt og helg (hver 3. helg).

KAD Aker er Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet med 72 senger.
Vi er lokalisert på Aker Sykehus og samarbeider med OUS om laboratorie- og røntgentjenester som muliggjør rask utredning. Vi samarbeider også med spesialisthelsetjenesten, fastleger og bydel med mål om å tilby et helhetlig og sømløst pasientforløp for innbyggere i Oslo.

Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk, og vi har flere spesialister i allmennmedisin. For leger i spesialisering i allmennmedisin tilbys veiledning, og tilrettelegging for å gjennomføre kurs som ledd i spesialiseringen. 

Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientrettet arbeid i turnus.
Deltakelse i kvalitetsforbedring og internundervisning.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege. 
Gjennomført LIS1
Allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD/ andre relevante kliniske avdelinger vektlegges
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Det stilles krav om norskferdigheter tilsvarende HN-testen (Bergenstesten) på nivå «godt bestått».
Refusjonsrett fra HELFO

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges:
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Variert klinisk arbeid i Oslos akutte helsetjeneste i førstelinjen.
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
Godkjenning som institusjonstjeneste for spesialisering i allmennmedisin (ny ordning), krever ansettelse min.50%.
Veiledning ihht spesialisering i allmennmedisin.
Regulert arbeidstid 35.5 timer/ uke.
Lønn etter avtale.
Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
KAD Leger 1
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 92618270
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO