Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Avdeling Samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester,  Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling kan tilby en 100 % fast stilling som samhandlingsoverlege fra 01.09.2022
 
Avdelingen har ansvar for strategisk utvikling av samhandlingsfeltet ved Oslo universitetssykehus. Avdelingen arbeider i henhold til nasjonale, regionale og lokale føringer. Sentralt framover vil være bidrag til realisering av helsefellesskapet i Oslo. Praksiskonsulentordningen er en del av avdelingens virksomhet.
Avdelingen har videre ansvar for OUS’ sentrale Brukerutvalg og Ungdomsråd, samt ansvar på strategisk nivå for pasient- og pårørendeopplæring, barn og unge i sykehus og likeverdige helsetjenester. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Hovedoppgaver og ansvarsområder:
 • Bidra til at fastleger, øvrig primærhelsetjeneste og sykehus kjenner og bruker hverandres tjenester til pasientens beste. Ansvarlig for innhold under fanen «Fastleger og andre henvisere» på OUS’ nettside.
 • Delta på strategisk nivå for å sikre samhandlingsperspektivet i OUS’ planarbeid
 • Faglig leder for praksiskonsulentordningen (PKO) i OUS
 • Delta i møtefora og arbeid med samarbeidsavtaler og retningslinjer i Helsefellesskapet i Oslo
 • Utvikle og bredde samhandlingskompetanse i OUS, med særlig fokus på medisinsk samhandling. Undervisning om samhandling i LIS II og III-utdanningen
 • Delta i sykehusets arbeid med beredskap
 • Sekretær for Møteplass Oslo. Alt praktisk ansvar knyttet til den årlige møteserien.
 • Redaktør for Fastlegenytt
 • Redaktør for Veiviser for helsepersonell
 • Bidra i Saksbehandling og være medisinsk rådgiver i avdelingen
Kvalifikasjons- og kompetansekrav:
 • Medisinsk embedseksamen
 • Bør være spesialist i allmenn- og /eller samfunnsmedisin
 • Erfaring fra arbeid med samhandling i helsetjenesten
 • Erfaring fra strategisk arbeid samt god forståelse av kompleksitet i store organisasjoner
 • Erfaring med å ta initiativ og drive prosesser
 • God formidlingsevne (skriftlig og muntlig) og solide kommunikasjonsferdigheter
 • Faglig integritet og evne til å bygge tillit
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Sigrun Skåland Brun
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98249826
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4507068154
Arbeidssted
Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OSLO