Bildediagnostikk Elverum - Hamar utlyser faste stillinger for overlege innen radiologi.

Stillingene har hovedarbeidssted hhv. på Hamar og Elverum, dvs. 1 overlegestilling på hver av lokalisasjonene.

Stillingen er ledig f.o.m. 01.07.2022, med mulighet for å avtale tidligere eller senere oppstart. Ta kontakt for spørsmål.

Divisjon Elverum-Hamar har én felles bildediagnostisk avdeling med to lokalisasjoner, Elverum sykehus og Hamar sykehus. Avdelingen er moderne og aktiv med ambisjon om å yte god service og høy kvalitet til pasienter og brukere.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i hele bredden av radiologifaget.

Avdelingene har oppdatert medisinteknisk utstyr med 2 MR-maskiner, 3 CT-maskiner, 6 ultralydapparater, 1 angiointervensjonslab, 2 gjennomlysningsmaskiner og 8 røntgen-apparater. Seksjon for nukleærmedisin er underlagt Bildediagnostikk med 1SPECT, 1 gammakamera og PET CT. Det utføres årlig ca. 100 000 undersøkelser.

Det er også eget Brystdiagnostisk senter (BDS) på Hamar som gjør mammografiscreening og klinisk mammografi/trippeldiagnostikk.

Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar har til sammen 18 overleger og 9 LIS.

For tiden er det 7- delt hjemmevakt for generell radiolog og 4-delt vakt for intervensjonsradiolog i Hamar,samt 5- delt hjemmevakt for radiolog i Elverum.
Deltagelse i vaktordningen enten på Hamar eller Elverum forutsettes. 

Vi søker i første rekke radiologer med bred generell
radiologisk kompetanse. Gode ferdigheter innen MR, brystdiagnostikk eller intervensjon anses som et fortrinn, men er ikke et krav.

 

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling for bildediagnostikk Elverum-Hamar ønsker deg som er interessert i faglige utfordringer og som er god til å arbeide i team. 
 • Den vi ansetter forstår, respekterer og bidrar aktivt med avdelingens oppgaver og utvikling.
 • Arbeidsoppgaver er granskning av ulike bildemodaliteter, ultralyd, enklere intervensjoner, samt å avholde tverrfaglige møter og demonstrasjoner.
 • Veiledning og undervisning av LIS.
 • Delta i overlegenes bakvaktsordning på Hamar.

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i radiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper

 • Kommuniserer og samarbeider godt
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og lærevillig
 • Fleksibel og positiv
 • Stor arbeidskapasitet 
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt 

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Rut Heidi Haande
Tittel: Konst. avdelingssjef
Telefon: 93255444
Arbeidssted
Bildediagnostikk Hamar-Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Skolegata 32
2318 Hamar