Kort om arbeidsgiver
Vi har ledige fastlegehjemler på 3 fastlegekontor. Kontorene er sentralt beliggende og har 3-5 fastlegehjemler. Overtagelse etter avtale.

Fredrikstad kommune har en flott fastlegegruppe med 75 fastleger og 6 LIS1 i kommunen.

Kommunen tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin. Vi tilbyr smågruppe med opplæring og veiledning (individuelt og i gruppe)for nye fastleger.
Kommunen tildeler tilskudd til ALIS fastleger i næringsdrift etter vilkår fra Helsedirektoratet.

Fredrikstad kommune har et godt renommè og får gode tilbakemeldinger fra fastlegene på at dette er en god kommune å være fastlege i.

Fullstendig annonse på hver hjemmel fremkommer i linken "Søk stillingen".
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Virksomhet medisinske tjenester
Kontaktpersoner
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Navn: Bengt Strøm
Tittel: Fastlege Vincent medisinske senter
Telefon: 908 22 316
Navn: Zbigniew Gorski
Tittel: Fastlege Vincent medisinske senter
Telefon: 957 98 370
Navn: Kari G Gleditsch
Tittel: Fastlege Nedre Glommen legegruppe
E-post: kari.gleditsch@gmail.com
Navn: Kristin Terland
Tittel: Fastlege Ørebekk legesenter
Telefon: 957 70 718
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Fastlegekontor
Jens Wilhelmsens gate 1
1671 KRÅKERØY