Kort om arbeidsgiver

Vi søker geriater med særlig interesse for ortogeriatri

Medisinsk klinikk har 100 senger fordelt på henholdsvis MIPO (medisinsk intensiv/postoperativ), observasjonspost, medisin 2 (generell medisin, inkludert infeksjon, gastro og endokrinologi/nefrologi), medisin 3 (hjerte/lunge), og medisin 5 (geriatri og slag).

Geriatrisk seksjon har 24 senger, fordelt på geriatri og akutt slagbehandling, samt poliklinisk tilbud med rundt 1000 konsultasjoner pr. år. Det er fem overlegestillinger og seks utdanningsstillinger i fagfeltet.

Haraldsplass ønsker å utvikle geriatrien slik at også de kirurgiske og ortopediske pasientene kan få et mer individuelt og tilpasset tilbud. 

Vår satsing fremover: 

 • Videreutvikle akuttgeriatri og slagbehandling som sentral del av indremedisin
 • Integrere geriatri i alle aktuelle pasientforløp
 • Øke antall geriatriske utredninger av funksjonstap, falltendens og legemiddelproblem
 • Utdanne og videreutdanne relevante yrkesgrupper innen geriatri og slagbehandling​

Vi søker etter deg med kreativ drivkraft og visjoner for geriatrien.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientoppfølging
 • Veiledningsoppgaver
 • Postarbeid og poliklinikk
 • Deltagelse i vaktordning (Bakvakt)

Kvalifikasjoner

 • Ferdig spesialist i geriatri
 • Interesse og engasjement for både geriatri og generell indremedisin

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som firmahytte og bedriftsidrettslag
 • Mulighet for leie av bolig

Mangfoldserklæring

Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Haraldsplass Diakonale Sykehus ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Martina Moter Erichsen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 46903342
Navn: Paal Naalsund
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 47713235
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 8
5009 Bergen