Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold har sørge-for-ansvar for hele gamle Vestfolds befolkning, ca. 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk disponerer ca.
150 senger og består organisatorisk av Akuttsenteret, Indremedisinsk avdeling A
og B, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk avdeling og Avdeling for barn
og ungdom. Avdelingen har et engasjerende arbeidsmiljø, flere forskningsaktive
miljøer og fokus på kompetanseheving ved blant annet mye bruk av
simuleringstrening.

Det utlyses nå for LIS 3 lungemedisin.

Som LIS 3 lungemedisin vil du få gode muligheter til å utvikle bred indremedisinsk kompetanse hos oss. Det er rotasjonspraksis til nødvendige
seksjoner for å oppfylle læringsmål i egen spesialitet, og du får i
vaktarbeidet erfaring med et bredt spekter av medisinske pasienter. LIS 2 og 3
deltar i en av tre 10-delte vaktlinjer. Disse vaktlinjene har ansvar i
akuttsenteret, sengeposter eller medisinsk overvåkningsenhet. Vaktlinjene
bemannes etter kompetanse og erfaring. LIS har tilstedevakt hele døgnet og
støttes av et bredt spekter av bakvakter, flere med utrykningsplikt, samtidig som LIS
2/3 har supervisjonsansvar i vakt for LIS 1 med tilstedevakt. Den avtalte
arbeidsplanen for LIS 2/3 har faste fordypningsdager. 
Ansettelsesforholdet er tilknyttet LIS indremedisin og fagutøvelsen knyttes i hovedsak til lungeseksjonen foruten vakttjeneste. Tjeneste
vil være rettet mot læringsaktiviteter for å oppfylle læringsmål i
læremålsplanen LUN. Der det mangler læringsmål i FIM2 eller FKM vil arbeidsgiver
legge til rette for oppfyllelsen av disse. Alt av lungemedisinske
intervensjonsprosedyrer tilbys og utføres ved SIV, slik at forholdene ligger
godt til rette for læring.

Vi søker etter deg som passer inn i vårt gode arbeidsmiljø. Vi ønsker engasjerte
medarbeidere og regner med at du er en person som ønsker å delta i
videreutviklingen av din egen arbeidsplass. 

Hvis det ansettes personer fra interne vikariater vil SiV kunne tilby aktuelle søkere et vikariat som i LIS Indremedisin med den rotasjonsordning
avdelingen har. Et slikt vikariat er tilknyttet samme vaktordning som er
beskrevet ovenfor.

Oppstart 01.06.22 eller etter avtale.

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege og gjennomført spesialisering del 1.
  • Behersker norsk språk skriftlig og muntlig på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse.
  • Meget god kunnskap om og innsikt i norsk helsevesen.

Personlige egenskaper

  • Håndtere høyt arbeidstempo.
  • Kan arbeide selvstendig.
  • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
  • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer.
  • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper.
  • Erfaring og personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi tilbyr

  • Legg inn 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Skanke
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 98645901
Navn: Vidar Ruddox
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33342000
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Lungeseksjon - fagressurs, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg