Kort om arbeidsgiver
Erfaren spesialist i allmennmedisin søkes i 100% stilling. Stillingen inngår i Team kommunale legetjenester som består av legetjenestene i Helsehus, sykehjem, demensteam, familiesentrene, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Teamleder er kommuneoverlege.
Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akutt døgnavdeling (KAD), palliative plasser og rehabiliteringsplasser. Legevakten og et kommunalt fastlegekontor holder til i samme bygning. Kommunen har 6 sykehjem med til sammen 370 langtidsplasser.

Arbeidsoppgaver
Stillingen som medisinskfaglig overlege er en fast 100% stilling med arbeidssted Helsehuset Sarpsborg. Stillingen er ledig omgående. Arbeidstid er dagtid hverdager. Legene ved Helsehuset har 7-delt helgevakt. Stillingen er nyopprettet og den som får stillingen vil bli med å definere innholdet nærmere.

Medisinskfaglig overlege vil ha flere funksjoner; ansvar for overordnet kvalitetssystem/internkontroll forlegenes ansvarsområde, samt være mentor og faglig veileder for de øvrige legene. I tillegg vil noe av
funksjonen være klinisk arbeid i forhold innlagte pasienter. Fordelingen på de ulike oppgavene kan variere over tid.

Oppgavene til legene omfatter behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende, samt å bidra med internundervisning og fagutvikling.
Legene er en del av et felles kollegium som veileder, støtter og dekker for hverandre ved fravær. Vi har p.t. 2 spesialister i allmennmedisin på helsehuset. Det bemannes etter legeforeningens norm.

Helsehuset er søkt som godkjent utdannings institusjon for ALIS kandidater. Kommunen har en ALIS komite som sørger for et forutsigbart ALIS løp med veileder og kompetanseplan. ALIS-veileder vil være en
arbeidsoppgave. Videre vil aktuelle oppgaver være samarbeid med øvrig helsepersonell, samarbeid med Sykehuset Østfold og deltagelse i ulike samarbeidsfora som f.eks KAD utvalg. Fagsystemet Gerica benyttes
som elektronisk pasientjournal.

Kvalifikasjoner
Stillingene krever norsk autorisasjon som lege. Det søkes etter en erfaren spesialist iallmennmedisin. Spesialist i andre spesialiteter kan vurderes.

Personlige egenskaper
Faglig, dyktig kliniker som ønsker å bidra til fag- og kvalitetsutvikling.
Evne til å jobbe selvstendig, evne til å jobbe sammen i team, gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og instanser med løsningsorientert tilnærming til beste for pasientene.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig.
Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Tverrfaglig miljø og nettverk.
Konkurransedyktige lønnsbetingelser, etter kompetanse og kvalifikasjoner.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Spennende arbeidsoppgaver med stor fleksibilitet og gode utviklingsmuligheter
Oppfølging og kompetanseutvikling.
En organisasjon som legger til rette for at du skal lykkes.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Team kommunale legetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Kamaldeep Chudasama
Tittel: Teamleder/kommuneoverlege
Telefon: 476 98 972
E-post: kamaldeep.chudasama@sarpsborg.com
Navn: Rebecca Sakuge
Tittel: Rådgiver
Telefon: 918 58 181
E-post: rebecca.skauge@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Helsehuset Sarpsborg
Roald Amundsens gate 17
1723 SARPSBORG
Søk på stillingen