Lesja legekontor har tre fastlegehjemler og èn LIS1 lege. Stillingen ligger organisatorisk under tjenesteområde helse/rehabilitering, og er fysisk plassert på Lesja helsehus som ligger i tilknytning til Lesja sjukeheim. Helsehuset var nytt i okt 2020 og rommer også base for hjemmebaserte tjenester, fysio/ergo, helsestasjon, psykiatri og dagaktivitetssenter. Dvs at det er velorganiserte helsetjenester i samlokalisert helsehus.
 
Leger er definert som mangelpersonell i Lesja kommune og får derfor dekt inntil 10 % av studielånet sitt, max kr 30 000 pr år i tre år, men kan forlenges med ett år (totalt fire år). Det er bindingstid i to år for slik støtte.
 
Hovedarbeidsområder:
·         Kurativ legetjeneste
·         Fastlegeliste med 800 pasienter på listen
·         Ansvar for legevisitt på Lesja sjukeheim
·         Deltagelse i interkommunalt legevaktsarbeid
·         Andre oppgaver etter delegering fra kommuneoverlege
·         Stedfortreder for kommuneoverlegen
 
Kvalifikasjoner:
·         Må ha fullført LIS 1
·         Norsk autorisasjon
·         Gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig) og god kjennskap til norsk helsevesen
·         Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
·         Evne til å jobbe selvstendig
·         Kun søkere med referanser vil bli vurdert
·         Personlig egnethet, det er ønskelig med relevant praksis
 
Vi tilbyr:
·         en interessant jobb i et godt og trivelig arbeidsmiljø
·         gode forsikrings- og pensjonsordninger
·         gode lønns- og arbeidsvilkår (lønn etter avtale)
·         dekning av 10 % av studielån, max kr 30 000 pr år i inntil tre år (kan forlenges til fire år)
 
Annet:
·         Søkere må disponere bil og ha førerkort for personbil
·         Vi er villige til å vurdere evt Nordsjøturnus eller deltidsstilling, men vi ser helst at den som tilsettes jobber 100 % stilling med ordinær dagarbeidstid.
·         Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
·         Det er god barnehagedekning i kommunen.
 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Lesja kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Stuedal
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 61244200
E-post: kristine.stuedal@lesja.kommune.no
Navn: Anne Marie Berstad
Tittel: Kontorleder, spesialsykepleier
Telefon: 95882150
E-post: anne-marie.berstad@lesja.kommune.no
Søknad
Søknad sendes: Lesja kommune
Postboks 53
2671 Lesjasja

Arbeidssted
Lesja legekontor, Lesja helsehus
Romsdalsvegen 1382