Vil du jobbe som sommervikar ved Enebakk Legesenter?

Tre mil sørøst for Oslo finner du Enebakk kommune. Det er en landbrukskommune med Oslo, Ski, Spydeberg, Hobøl, Lørenskog og Rælingen som nærmeste naboer. Enebakk kommune er delt opp i 3 kretser, Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk.

Enebakk legesenter ligger i Kirkebygda og er en 5 legepraksis. Vi har 3 dyktige helsesekretærer og en turnuslege 2 dager i uken. Vi er lokalisert rett ved rådhuset i Kirkebygda, ca 30-40 min fra Oslo. 25 min fra Ski. Det er et veldrevet legesenter, bruker i dag WebMed, og det er en fordel du behersker dette, men ikke et krav.

Vi lyser ut 100 % stilling som sommervikar ved Enebakk Legesenter, uke 28, 29 og 30. Det vil være minst en kollega som jobber samtidig i alle ukene, men det er allikevel krav til stor selvstendighet.
Vi vil ikke kreve husleie for periode, så all inntjening og takster går til deg som vikar. Eneste krav er at du dekker perioden og kan jobbe 5 dagers uke.

Arbeidstid
Dagtid kl 8-15/16. Gode inntjeningsmuligheter.

Krav
Vi ser etter deg som har denne profilen
  • du har norsk autorisasjon som lege
  • du har fullført LIS1/turnustjeneste eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Helsedirektoratet som gir adgang til å praktisere som fastlege
  • det er ønskelig at du har interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin.
  • Refusjonsrett fra HELFO
  • gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, muntlig og skriftlig
  • før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder
Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:
  • du er systematisk anlagt og kan strukturere egen hverdag
  • tidseffektiv og punktlig
  • du er fleksibel, ved at du tilpasser innsats etter omstendighetene
  • du har gode samarbeidsevner og samarbeider godt tverrfaglig miljø
Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
Vi ser frem til å høre fra deg!
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Wibeke Nesse
Tittel: Fastlegevikar/ Fastlege
Telefon: 93243845
E-post: wibnes@gmail.com
Arbeidssted
Enebakk legesenter (vikariater)
Prestegårdsveien 4
1912 ENEBAKK