Kort om arbeidsgiver
Vi har nyopprettet 2 fastlønnede fastlegestillinger i en ny og spenstig modell. Legene skal ha 60% kurative tjeneste og 40% fastlønnet legevakt. Det vil i tillegg være mulig med legevakt som selvstendig næringsdrift.
1 lege til Jørpeland legesenter og 1 lege til Rådhusgaten legegruppe
Jørpeland legesenter er et kommunalt legesenter med 6 fastlegehjemler, og Rådhusgaten legegruppe har 4 fastlegehjemler og 1 LIS1-lege.


Jørpeland legesenter og Rådhusgaten legegruppe har et ungt kollegium, god dekning av erfarent hjelpepersonell og et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø. Sentrene ligger på Jørpeland i naturskjønne Strand kommune, bare en halv times kjøring fra Stavanger sentrum.

Vi tilbyr:
- Gode rammebetingelser uten innkjøp
- Avsatt tid til ukentlig veiledning og løpende veiledning i arbeidsdagen
- Konkurransedyktig fast lønn, samt 20 % av egenandeler og refusjoner som provisjon, det gjelder også legevakten
- God opplæring til legevakt, tilgang på erfarne bakvakter og dedikert legevaktbil.
- Alle sosiale rettigheter
- Godt arbeidsmiljø der du blir inkludert.

Du er velkommen til å besøke oss eller ringe. Se kontaktpersoner.

Arbeidsoppgaver:
- Kurativt arbeid.
- Annet kommunalt allmennlegearbeid kan påregnes med inntil 7,5 timer pr uke.
- Legene kan delta i kommunens legevakt utover de 40 % inkludert i fast stilling.

Kvalifikasjoner:
- Søkere må ha gyldig autorisasjon og godkjent LIS 1-tjeneste/turnustjeneste
- Legene må være spesialist i allmennmedisin, eller forplikte seg til å være i utdanning til spesialist i allmennmedisin. Kommunen tilbyr veiledning.
- Godkjent kurs i akuttmedisin.
- Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
- Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:
- Vi søker leger som har lyst til å bygge videre på fastlegeordningen i Strand og sikre stabilitet på legevakten
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.
- Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold.
Tilsetting skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Strand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Søvold Vikanes
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 930 05 914
E-post: anne.sovold.vikanes@strand.kommune.no
Navn: Grete Strømsmo
Tittel: virksomhetsleder
Telefon: 915 20 811/51 74 30 60
E-post: grete.stromsmo@strand.kommune.no
Navn: Hanna Helena Moldekleiv
Tittel: Jørpeland legesenter
Telefon: 908 79 531/51 74 21 00
E-post: hannahelena.moldekleiv@strand.kommune.no
Navn: Ole Torvanger
Tittel: Rådhusgaten legegruppe
Telefon: 988 28 201
Arbeidssted
Jørpeland legesenter og Rådhusgaten legegruppe
Fjelltunvegen/Oldeidegården
4100 JØRPELAND