Kort om arbeidsgiver

AIO-avdelingen, Klinikk for Somatikk Arendal, består av enhetene Anestesi, Anestesi leger, Intensiv, Operasjon,
Dagkirurgi, Akuttmottaket og Sterilsentralen.
Anestesienheten leverer rundt 6000 anestesier årlig. Intensivenheten leverer
årlig ca 600 respiratordøgn og ca 1500 formelle intensivdøgn i tillegg til
postoperativ og annen lettere overvåkning.

Sørlandet sykehus, Arendal (SSA) har operasjonsvirksomhet innen ortopedi,
generell kirurgi, herunder fedmekirurgi, plastikk, urologi og gynekologi, begge
sistnevnte med bruk av robotkirurgi. Sykehuset har også virksomhet innen
oftalmologi og ØNH. Dagkirurgisk enhet står for en stor del av
operasjonsvolumet innen disse feltene.

Anestesitjenester gis også til et aktivt gastroenterologisk utredningsmiljø, og
til PCI-senteret som betjener Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark med kardielle
intervensjoner - elektivt og akutt på døgnkontinuerlig vaktbasis.

AIO-avdelingen i Arendal har ledig for overlege:

100 % st. fast, tiltredelse etter avtale

Spesialitet: anestesiologi

For tiden 8 delt bakvakt og/eller 8 delt primærvakt. 3 overleger deltar for tiden i
primærvakt

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

  • Generell anestesiologisk virksomhet med vekt på anestesi og intensivmedisin.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege. 
  • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig. 
  • Relevant klinisk erfaring blir vektlagt.

Personlige egenskaper

  • Vi ønsker fleksible personer med gode samarbeidsevner, faglig dyktighet og evne til å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr

  • Variert og spennende arbeid 
  • Et godt arbeidsmiljø.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Roy Bjørkholt Olsen
Tittel: Overlege
Telefon: 920 28 373
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
AIO-avdelingen, Arendal
Dydens vei 22
4838 Arendal