Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges. For tiden er ingen offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen.
 • Lunner kommune inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Gran og Gjøvik. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen
 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges, især evnen til å arbeide selvstendig
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon

Vi tilbyr
 • Vi har WebMed som journalføringssystem, trinnvis som internkontrollsystem, Helsenorge, og vi bruker Convene som betalingsløsning. 
 • Leie av gode lokaler der renhold inngår
 • Gratis parkering
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold mellom fastlegene som har regelmessige møter
 • God kollegial fraværsdekning innad i senteret
 • Tilsetting iht. gjeldende lover og regelverk
 • Lunner kommune er godkjent som registrert utdanningsvirksomhet. Kommunen tildeler tilskudd på inntil 300 000 kr pr år etter godkjenning fra Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden. Dette innebærer kompensasjon til bl. a kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering. Det utarbeides ALIS avtale tilknyttet hjemmelen.
   
Hjemmelshaver kan kontaktes for opplysninger om pris på hjemmel og økonomiske forhold med legesenteret.
 
Søknad sendes
Søknad på særskilt skjema for leger vedlagt CV og autorisasjon sendes til:
post@lunner.kommune.no .
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjarne E. Oure
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41476679
E-post: bjarne.oure@lunner.kommune.no
Navn: Jørn Wulff
Tittel: Fastlege/hjemmelshaver
Telefon: 48035885
E-post: jornwulff@live.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: Søknad fastlegehjemmel
Send søknad på mail
Last ned søknadsblankett

Arbeidssted
Harestua medisinske senter
Hadelandsvegen 859
2743 HARESTUA