Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og
Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca.
230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte,
inklusiv 28 overleger og 13 leger i
spesialisering, samt 37 psykologspesialister og 50 psykologer under
spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og åtte poliklinikker fordelt på flere
lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.

Vi ønsker oss leger som vil bli spesialister i psykiatri eller en legevikar. Er du den vi søker etter? Hos oss kan du fullføre utdanning i psykiatri i sin helhet  eller få erfaring innen psykiatri.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke
mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles
forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål
for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende
samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være
forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og
behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente
normer. 

Vi er stolte av å kunne tilby muligheter for å kunne starte på et utdanningsløp innenfor anerkjente behandlingsformer i løpet av spesialistutdanningen.   

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i 4 prosjekter.

Vi har ledig 100% vikariat i 6 måneder fra 01.06.22 eller oppstart etter avtale som lege i spesialisering eller legevikar

Tiltredelse etter avtale. Seksjonstilhørighet vil avklares underveis i eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der legen er behandler.
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger.
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter.
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon.
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer.
 • Deltakelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk fylkesavdeling.

Kvalifikasjoner

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri. 
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gjennomført LIS1 iht. Helsedirektoratets regler oppfordres særlig til å søke.  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling.
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo.
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen.
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert.
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode.
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i henhold til spesialistutdanningen
 • Fordypningstid 4 timer pr uke
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Mulighet for å søke utdanning i ulike terapiretninger mot slutten av spesialiseringen

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF, DPS Vestfold
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy