Kort om arbeidsgiver
DETTE MÅ VÆRE EN AV DE MEST SPENNENDE JOBBENE SOM SYKEHJEMSLEGE? 

Carpe Diem demenslandsby er et nytt konsept i Bærum kommune, og i Norge. Vår omsorgsfilosofi er å fokusere på det friske i mennesket, og det legges til rette for å kunne leve det gode liv - hele livet. I landsbyen skal personer med demens leve et liv som så langt som mulig ligner det livet de hadde før de ble hjelpetrengende, innenfor et trygt og avgrenset område.

En viktig målsetting med arbeidet er at beboerne skal ha en god hverdag med stor frihet og medbestemmelse, samtidig som de opplever trygghet og mestring. Carpe Diem demenslandsby vil legge til rette for at beboerne kan gjøre som de alltid har gjort: handle i butikken, gå på bakeriet, besøke kafeen, hygge seg med sine nærmeste og dyrke hobbyen sin. Du som sykehjemslege vil være med å sørge for at beboerne opplever et pulserende miljø i vår nye demenslandsby og bygge opp strukturer som gjør dette mulig.

Bærum kommune ønsker å styrke legetjenesten i kommunen. Det er blant annet ansatt en sykehjemsoverlege med ansvar for fag og kvalitet. Det jobbes med gode ALIS løp, og som ALIS i kommunen må du regne med å arbeide ved flere tjenestesteder for å kunne fullføre spesialisering i allmennmedisin.
Som sykehjemslege i Bærum kan du bli bedt om å arbeide ved andre sykehjem i forbindelse med avvikling av ferie og permisjoner. 

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging, diagnostikk, klinisk oppfølging og behandling av pasienter
 • Delta i tverrfaglige møter, pårørendesamtaler og møter med andre samarbeidspartnere
 • Journalføring i henhold til lovverk
 • Bidra til kvalitetssikring og utvikling av tjenesten
 • Bidra til godt samarbeidsklima mellom leger og faglig utvikling på tvers av avdelingene
 • Bidra og delta i internundervisning
 • Deltagelse i smågrupper
 • Veilede andre leger under spesialisering/LIS
 • Som sykehjemslege ansatt i Bærum kommune kan du bli bedt om å arbeide ved andre sykehjem dersom behovet i kommunen endres, eller for å dekke opp ferie og annet fravær blant legene
Kvalifikasjoner
 • Lege med norsk autorisasjon, HPR-nr. registreres i CV
 • Ønskelig at minst en av stillingene besettes av lege med fullført spesialisering i allmennmedisin evt. annen relevant spesialitet. Dersom du ikke innehar slik spesialitet, må du ved ansettelse inngå avtale om å fullføre spesialisering i allmennmedisin
 • Gode datakunnskaper med ferdigheter i elektronisk dokumentasjon (kjennskap til Profil verdsettes)
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende dokumentasjon på språkkompetanse, må da evt. legges ved søknaden 
Personlige egenskaper
 • God formuleringsevne både muntlig og skriftlig
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å arbeide ansvarlig, nøyaktig og effektivt
 • Evne og ønske om å arbeide kunnskapsbasert
 • Evne til å følge lover og retningslinjer
Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Smågruppe som kan gi tellende timer til allmennmedisin videre- og etterutdanning, eller til kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin
 • Faglig veiledning fra sykehjemsoverlege
 • Gode ALIS løp, dersom ikke-spesialist
 • Overlegepermisjon 4 mnd. hvert 5. år dersom du er spesialist
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 
Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.


Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Carpe Diem demenslandsby
Kontaktpersoner
Navn: Inger-Johanne Seglen
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 45 60 73 47
Navn: Kari Beate Johnsrud
Tittel: Tjenesteleder
Telefon: 90089509
E-post: kari.johnsrud@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Gjettum
Dønskiveien 45, 1346 Gjettum
1346 GJETTUM