Kort om arbeidsgiver
Sigdalsheimen er kommunens eneste sykehjem og ligger i Prestfoss sentrum og består av totalt 49 plasser, herunder en langtidsavdeling med 24 plasser, en skjermet enhet med 10 plasser og to korttidsavdelinger med henholdsvis 7 og 8 plasser. Herunder plasser for rehabilitering,  lindrende plasser og KAD plasser.

Fra så snart som mulig. Kommunen har ledig 60 % vikariat som sykehjemslege med vikariat ut september 2022.

Arbeidstid: Mandag, tirsdag og torsdag eller etter nærmere avtale. Mulighet for fleksibel bunden/ubunden tid etter nærmere avtale.

Ønske om gjennomført og godkjent LIS-1 tjeneste, eventuelt annen relevant erfaring fra sykehjemsmedisin eller allmennmedisin.

Kvalifikasjoner:
·         Søkere må ha norsk autorisasjon som lege. Beherske norsk muntlig og skriftlig samt kjenne norsk lovverk. 
·         Interesse for geriatri, demensomsorg og sykehjemsmedisin
·         Personlig egnethet; gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert, initiativrik og løsningsorientert, gode relasjons- og kommunikasjonsevner
·         Beherske IKT verktøy/inneha god digital kompetanse. Gjerne erfaring med verktøyet Gerica.
·         Politiattest

Oppgaver:
·         Pasientundersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av institusjonens beboere
·         Beboer og pårørendesamtaler
·         Journalføring etter gjeldende lover og regler
·         Medisinskfaglig ansvarlig ved institusjonen
·         Utarbeidelse og ajourhold av faglige rutiner og prosedyrer
·         Veiledning av samarbeidende helsepersonell og LIS1-lege
·         Undervisning
·         Tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr:
·         Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet
·         Nettverk med kollegaer i legetjenesten
·         Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver
·         Du er med på å utforme tjenesten og stillingen
·         Mulighet for faglig utvikling
·         Lønn etter avtale
·         Pensjonsordning
·         Kommunen kan hjelpe til med å skaffe utleiebolig

Språk:
Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Politiattest:
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting slik Helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 krever.

Søknad:
Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25.

Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.  
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Sigdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Weggesrud
Telefon: 481 61 591
Navn: Ester Nes Ramstad
Telefon: 32 71 22 00 / 482 23 493
Arbeidssted
Sigdalsheimen
Holmenjordet 10
3350 PRESTFOSS