Kort om arbeidsgiver

Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital er den eneste arbeidsmedisinske avdelingen i Helse Midt-Norge. Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er organisert under avdelingen, og det er et nært samarbeid mellom disse enhetene. For tiden har vi 4.5 overleger, 2 yrkeshygienikere, 2 faste LIS på arbeidsmedisin. I tillegg kommer til sammen 3.5 årsverk på RAAO, fordelt på ulike legespesialister og klinisk ernæringsfysiolog.  Sekretær, sykepleier og psykolog arbeider ved begge enheter. Avdelingens hovedoppgaver er poliklinikk, undervisning, utdanning av helsepersonell og forskning. Avdelingssjef er øverste leder for begge enheter.

Avdelingen er tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, og den som ansettes får mulighet for en tilknytning til instituttet.
Vår avdelingssjef går av med pensjon til høsten, og vi søker hennes etterfølger. Tiltredelse mvf. 01.09.22.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingssjefen er administrativt og faglig ansvarlig for virksomheten ved avdelingen, har klinikksjef som nærmeste leder, og forventes å ta aktivt del i klinikkledelsen.
 • Den som tilsettes må inspirere, følge opp og delta i avdelingens hovedoppgaver.
 • Avdelingssjef representerer avdelingen utad og deltar i avdelingsledersamarbeidet med landets andre arbeidsmedisinske avdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vi søker en lege med spesialistgodkjenning i arbeidsmedisin og bred erfaring fra arbeidsmedisinsk virksomhet.
 • Erfaring fra administrasjon og ledelse innen helsesektoren er ønskelig.
 • Forskningserfaring, gjerne formell forskningskompetanse, er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet til stillingen.
 • Søker må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

  Vennligst oppgi 2 referanser

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn i hht gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sveinung Sørhaug
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72828193/99513951
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin,  Arbeidsmedisinsk avdeling
Prinsesse Kristinasgt. 3
7030 Trondheim