Kort om arbeidsgiver

 Klinikk psykisk helse og avhengighet er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger i avdelingene Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner, Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. De som ansettes inngår i klinikkens rotasjonsordning. Rotasjon vil som hovedregel skje to ganger per år. Arbeidsgiver vil søke å legge til rette for rotasjon slik at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.
For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste fordypningsperioder iht. foretakets rutiner.
 
Søndre Oslo DPS tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 140 000 innbyggere. Vi er lokalisert i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Psykose- og rusbehandlingsseksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon. 
Seksjon for psykose- og rusbehandling består av FACT-enheten, Akuttenheten og Psykosepoliklinikken.   

Akuttenheten ble etablert i 2006 og tilhører fra 01.10.21 Seksjon for psykose og rusbehandling, som også består av en Psykosepoliklinikk med et TIPS-team og  FACT-enhet. Akuttenheten består av 1 overlege, 1 lege i spesialisering, 1 psykologspesialist, 1 psykolog, 1 psykiatrisk sykepleier 1 sosionom og enhetsleder. Enhetens kjerneoppgave er prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingstilbud og kortvarig oppfølging og behandling. Enheten har noe ambulant virksomhet. Akuttenheten samarbeider med pårørende, fastleger, bydeler, Akuttpsykiatrisk avdeling,  andre enheter i klinikk/DPS samt andre aktører. Enheten har åpent alle hverdager fra kl. 08.00-15.30.

Vi har nå ledig stilling, ett års vikariat med mulighet for forlengelse på Søndre Oslo DPS, Ambulant akuttenhet. Tiltredelse snarest.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i enhetens oppdrag og gi tilbud om akutt psykiatrisk hjelp i DPS sitt opptaksområde
 • Prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingsbehov
 • Kortvarig individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Noe ambulant virksomhet
 • Medisinskfaglig ansvar for medikamentell behandling av pasienter under behandlingsperioden
 • Ustrakt nettverkssamarbeid og aktivt samarbeid i tverrfaglig team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Tidligere erfaring vil bli vektlagt

  Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet

Vi tilbyr

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Mange hyggelige og dyktige kollegaer
 • God struktur og trygge rammer for arbeidet, med fleksibelt samarbeid 
 • Høyt faglig nivå, mye fagutvikling og undervisning i enhet og avdeling 
 • Faglig veiledning i team  
 • Individuell veiledning
 • Eget spesialiseringsløp for LIS i Klinikk psykisk helse og avhengighet. 

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Hafsah Khan
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 94793773
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet 
Kirkeveien 166
0450 Oslo