Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.  

ABUP stab har følgende stilling ledig:
100 % engasjement stilling for faglig rådgiver. Ansvarsområdene til stillingen er implementering, kvalitet og pasientsikkerhet. Stillingen har ett års varighet fra tiltredelse med mulighet for forlengelse. Tiltredelse snarest.

ABUP gir spesialisert helsetilbud til barn og unge (0-18 år) med psykiske utfordringer, og deres pårørende. Avdelingen består av syv kliniske enheter, merkantil enhet, forskningsenheten (FoU) og stab. Den ledige stillingen er plassert i avdelingssjefens stab. Avdelingssjefens stab består av 4 årsverk.

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.  

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Arbeidsoppgaver

 • Implementere gode arbeidsrutiner knyttet til administrativt og klinisk kvalitetsarbeid i de kliniske enhetene i avdelingen
 • Leder av klinisk råd
 • Ansvar for å gjennomføre og strukturere auditer i avdelingen
 • Behandle interne avvik i Kvalitetsportalen
 • Følge opp og besvare NPE saker og henvendelser fra Fylkesmannen
 •  Gi enhetene opplæring i regelverk og på systemnivå knyttet til faglig forsvarlighet og kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege eller psykolog   
 • Lege/ psykolog med spesialitet
 • Relevant klinisk videreutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra kvalitetsarbeid er nødvendig
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er nødvendig
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Vise god systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Vise evne til å arbeide strukturert og selvstendig 
 • Være en initiativtaker og gjennomfører
 • Vise pålitelighet og fleksibilitet
 • Være resultatbevisst
 • Vise gode samarbeidsevner
 • Være serviceinnstilt og omgjengelig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vise gode pedagogiske ferdigheter i forbindelse med undervisning og materiell som utarbeides
 • Evne til å formidle kompliserte regelverk på en pedagogisk og intuitiv måte  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Selvstendighet og ansvar
 • Tillitsbasert ledelse
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • P.t. fleksitid  
 • Lønn etter avtale
 • Stilling i en IA bedrift
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Iris Anette Olsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 958 41 928
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ABUP Stab, Kristiansand 
Egsveien 100
4615 Kristiansand