Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 50 min fra Oslo og 50 min fra Gardermoen i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er en del av Vestre Viken HF og er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensende områder, til sammen ca 75 000 innbyggere.

Ved gyn/fødeavdelingen er det ledig fast stilling for overlege fra høsten 2022.  Tiltredelse etter nærmere avtale med leder.

Avdelingen er en kombinert føde/gyn. avdeling med gynekologisk enhet liggende i flukt med barselavdelingen. Dette skaper en god samhørighet i personalgruppa, god oversikt av pasientenes behov, samt god fleksibilitet i avdelingen. De alle fleste gynekologiske tilstander behandles i avdelingen, stor bredde innen den kirurgiske kompetansen foreligger hos våre gynekologer og de fleste gynekologiske inngrep utføres her. Fødeavdelingen har ca 700 -750 fødsler pr. år. Avdelingen har 6 overleger innen obstetrikk/gynekologi samt 3 LIS leger. Avdelingen har tre ultralydsjordmødrer. Vi er godkjent for utdanning av LIS leger i gruppe 2.
Avdelingen er helt nyoppusset i lyse moderne lokaler.

Hallingdal sjukestugu er en del av Ringerike sykehus og tjenesteplanen inkluderer poliklinisk virksomhet der.

Det kan også være aktuelt med kortere overlegevikariater.

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Bred erfaring innen obstetrikk og gynekologi
 • Unge spesialister, eller de som er i ferd til å bli godkjent som spesialist oppfordres også til å søke
 • Gode skandinaviske språkkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring innen laparoscopisk kirurgi 

Personlige egenskaper

 • Være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig dyktige kollegaer
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Tjenesteplan og lønn etter gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen som innebærer mulighet for leie av hytter i inn- og utland og mange rabattordninger og kulturtilbud.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Vladimir Petrovic
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 32116110
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 HØNEFOSS
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image