Kort om arbeidsgiver
Rjukan ligger i akseptabel pendleravstand til flere byer på Østlandet, for eksempel til Oslo 17 mil, Skien 13 mil og Kongsberg 9,5 mil. Informasjon om Rjukan og Tinn:
 https://express.adobe.com/page/jBcGQwNnXulDE/

Alle legene i kommunen arbeider på ett fastlegekontor lokalisert på Rjukan. Dette gir en felles base og et godt fagmiljø selv om deler av tjenesten til daglig foregår ute i andre allmennmedisinske oppgaver slik som på sykehjem eller på utekontor. Kontoret har et godt lokalt faglig nettverk med jevnlig legemøter og faglig diskusjon mellom kollegaer. Kontoret har for tiden 5 spesialister i allmennmedisin.

Vi tilbyr en gunstig og alternativ fastlegeavtale som vi tror vil passe for mange. Arbeidstiden er komprimert til annenhver uke. Ønsker du derimot en ALIS stilling se vår ALIS annonse.

Denne stillingen passer for deg som ønsker å ukependle, men også for deg som ønsker lengre friperioder og vil bo i vår kommune. Stillingen passer for deg som ønsker mer fritid og mindre jobb. Stillingen passer for deg som vil bruke tiden på å behandle pasienter og slippe drift av praksis og økonomiske bindinger. Tinn kommune er en stor hyttekommune og stillingen egner seg godt for de som har hytte her eller har drøm om hytte på fjellet. 

Vi tilbyr:
Komprimert arbeidstid annenhver uke mandag til fredag. Kontoret har utvidet arbeidstid enkelte dager. Du ivaretar egne pasienter, men øyeblikkelig hjelp den uken du ikke er tilstede ivaretas av kollegial fraværsdekning.

Næringsavtale §8.2. Kommunen driver kontoret og alle utgifter til drift dekkes. Ingen innkjøp i praksis eller goodwill. Du beholder 20% av basistilskuddet.

Svært lav vaktbelastning. Fast ansatte legevaktsleger dekker de fleste vakter.

Vi ordner vikar ved lengre sykdom, svangerskapspermisjon eller ved innvilget velferdspermisjon.

Listelengde anslås til 700, men kan justeres tilpasset den enkeltes ønske og kapasitet.
 
Arbeidsoppgaver:
 • kurativ virksomhet
 • andre allmennmedisinske oppgaver eller utekontortjeneste
Ønskelige kvalifikasjoner:
 • norsk autorisasjon som lege
 • dokumentert språkferdighet C1 på Europarådets skala. Dette gjelder ikke søkere fra Skandinavia.
 • spesialist i allmennmedisin eller nesten ferdig med spesialisering. De som har behov for lengre spesialistløp bør søke våre ALIS stillinger.
Personlige egenskaper:
 • god evne til samarbeid og kommunikasjon
 • interesse for allmennmedisin
 • personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode opplæring/utviklingsmuligheter
 • Meningsfylt arbeid
 • Et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, engasjement og organisasjonstilhørighet
 • Lønn etter tariffavtalens bestemmelser

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det kan gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tinn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merethe Skui
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 994 65 007
Navn: Sjur Widme Ohren
Telefon: 99602843
Hjemmeside
Arbeidssted
Storgt. 16
3660 RJUKAN