Kort om arbeidsgiver
Tyrilsenteret i Trondheim
Tyrilisenteret i Trondheim er et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud for mennesker med alvorlig rusavhengighet. Våre pasienter har ofte tilleggsproblematikk knyttet til sosiale relasjoner, psykisk og fysisk helse. Tyrilisenteret tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre.
Enheten har 28 døgnplasser for kvinner og menn fra 16 år og oppover. I tillegg tilbyr enheten ambulant oppfølging i forkant og etterkant av døgnbehandling.

Vi søker
Tyrilisenteret i Trondheim søker lege/legespesialist 100 % fast stilling.
Stillingen inngår i tverrfaglige team med psykologer, psykiater og behandlere med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Du vil samarbeide tett med de tverrfaglige behandlingsteamene som jobber sammen med pasientene om utfordringer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Tilbudet er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme for behandlingen. Behandlingstilbudet har som mål å gi trening og mestring i de utfordringer som vil møte pasientene i livet etter behandlingen.

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig og overordnet medisinsk ansvar for pasienten
 • Koordineringsansvar for helsefaglig team
 • Utredning og behandling av pasientene som er i heldøgnsbehandling, samt behandling av ambulante pasienter
 • Innkomstsamtaler med nye pasienter for å kartlegge helse og behov
 • Samarbeid med pasientens fastlege, ansvarsgruppe samt evt. DPS, avgiftningsavdeling, LAR og andre
 • Ansvarlig for enhetens interne avrusing
 • Delta i utformingen av den enkelte pasients behandlingsplan
 • Samarbeid med apotek, forordne medikamentell behandling
 • Deltakelse i tverrfaglig team
 • Samarbeide med enhetens psykiater
 • Psykoedukasjon med både medarbeidere og pasienter
Stilling som lege/legespesialist innebærer i hovedsak arbeidstid på dag, mandag til fredag. Noe kveldsarbeid og bakvaktsordninger må påberegnes.

Kvalifikasjoner 
 • Må minimum ha godkjent legeautorisasjon med full forskrivningsrett
 • Spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper
 • Engasjement og endringsoptimisme
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og gjøre kollegaer gode
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Faglig og personlig trygghet
 • Personlig egnethet, egenskaper og egeninteresser vil bli vektlagt

Vi tilbyr 
 • Godt kollegafellsskap
 • Mulighet for å være med å forme sin egen stilling, da denne stillingen er nyopprettet
 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Mulighet til å påvirke den faglige retningen i arbeidet med rusavhengige
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fellesgoder som ferieboliger og permisjonsordninger
 
Tiltredelse: Snarlig
Lønn: Etter avtale
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tyrilistiftelsen
Kontaktpersoner
Navn: Torgeir Meder
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 467 71 590
E-post: tome@tyrili.no
Navn: Inga Rasmussen
Tittel: Nestleder
Telefon: 922 17 783
E-post: inga.rasmussen@tyrili.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Tyrilisenteret i Trondheim
Bynesveien 60
7018 TRONDHEIM