Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. Det lyses nå ut ledige fastlegehjemler i næring ved legesentrene Forus, Madla og Tjensvoll. Listetaket er et utgangspunkt men påtroppende hjemmelshaver kan sette eget tak.

Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Hjemlene har gjenkjøpsgaranti med grense opp til 95 % av praksisverdi med tak på 800 000 kroner. Det ytes og et oppstartstilskudd for nye hjemmelshavere.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal Alis tilskuddsordning.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikting:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt.

Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.

Forus legesenter:
Hjemmel med 1300 listeplasser ledig fra 1.juni 2022
Forus legesenter er plassert på Gausel og har i dag 3 fastlegehjemler.  Legesenteret har sameie med tannlegekontor, fysioterapeut og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret. Senteret ligger naturskjønt til og har gode parkeringsmuligheter.
Lokalene ble pusset opp høsten 2021, og for den som ønsker det er det mulig å overta som deleier av lokalene. Legesenteret er velutstyrt .
Journalsystem : Infodoc Plenario.   
Kontakt;  Hjemmelshaver og daglig leder Bård Moe, tlf 909 60 993 

Madlakrossen legesenter:
Hjemmel med 1300 listeplasser ledig fra 1.juli.2022
Madlakrossen legesenter er sentralt plassert på Madla via avis Madla amfi, og har i dag 4 fastlegehjemler. Det er 4,35 årsverk helsesekretærer ved senteret. Legesenteret er velutstyrt med EKG/spirometri/audiometri rom og lab. Det er parkeringsplasser til ansatte, men og nær avstand til kollektivtransport
Journalsystem: Web med
Kontakt; Hjemmelshaver og daglig leder Zbigniew Jan Czarnecki tlf 922 16 229  eller legekollega Marit B. Apeland tlf 907 86 278

Tjensvoll legesenter: 
Delehjemmel med 550 listeplasser ledig fra 1.april.2022
Tjensvoll legesenter ligger sentralt på Madla og har i dag 3 fastlegehjemler.  Legesenteret har tilsatt 2,2 årsverk hjelpepersonell hvorav 1 er sykepleier i full stilling. Det er tilknyttet lab med EKG og spirometri. Senteret har tilgang til parkering, og kort avstand til kollektivtilbud.
Journalsystem. CGM
Kontakt daglig leder; Anne Hegelstad - Bielak tlf: 97730221 eller hjemmelshaver Jan Giljebrekke tlf: 407 62 774

Kvalifikasjoner

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin gjennom Nasjonal Alis
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger
Olav kyrresgt.23
4005 STAVANGER